OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Promocja jako instrument marketingu wspierający działania bibliotek w obliczu niskiego czytelnictwa Polaków. Przykłady akcji i działań promujących czytelnictwo
(Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2021) Wojciechowska, Maja; Orzoł, Monika; Uniwersytet Gdański
Artykuł prezentuje wybrane przedsięwzięcia podejmowane przez biblioteki w celach popularyzacji czytelnictwa. Na podstawie akcji rozpowszechniających ideę „książki na start” ukazano, w jaki sposób instytucje biblioteczne wspierają inicjacje czytelnicze najmłodszych dzieci. Przykłady te ilustrują zaangażowanie bibliotekarzy, którzy wychodzą poza gmachy instytucji, by dotrzeć z książką do jak najliczniejszego grona odbiorców. Nowoczesne biblioteki zabiegają o czytelników również na terenie placówek. W tym celu projektowana jest oryginalna, nowoczesna oferta, uwzględniająca preferencje różnych grup użytkowników.
Item
Zarządzanie relacjami z klientem biblioteki
(Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2021) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Biblioteki to instytucje, które w coraz większym stopniu bazują na rozbudowanych kontaktach ze swoimi klientami. Ich typowo informacyjne funkcje poszerzane są o funkcje społeczne, wymagające umiejętności zarządzania relacjami ze środowiskiem zewnętrznym. W opracowaniu zamieszczono podstawowe informacje związane z zarządzaniem relacjami z klientami bibliotek.
Item
Imprezy kulturalne realizowane w ramach Nocy Bibliotek jako przykład formy promocji biblioteki
(Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021) Wojciechowska, Maja; Orzoł, Monika; Uniwersytet Gdański
W artykule zaprezentowano przebieg Nocy Bibliotek — inicjatywy mającej na celu promocję instytucji bibliotecznych. Zwrócono uwagę na zasięg i potencjał nocnych imprez kulturalnych, omówiono założenia i cele akcji, wskazano jej funkcje integracyjne, kulturotwórcze, edukacyjne oraz rozrywkowe. Zaprezentowano ponadto bogatą ofertę biblioteczną Nocy Bibliotek, wskazując na nietypowe, ciekawe inicjatywy podejmowane podczas wydarzenia.
Item
Rola zaufania w budowaniu kapitału społecznego w środowisku zawodowym bibliotekarzy. Wyniki badania
(Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2020) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
W artykule podjęto zagadnienie „zaufania”, które uważane jest za warunek niezbędny do budowania kapitału społecznego. Kapitał społeczny oraz zaufanie odgrywają istotną rolę w działalności wielu instytucji i społeczności, także bibliotek. Wzmacniają relacje z otoczeniem, usprawniają współpracę z partnerami i współpracownikami, ograniczają lęk i konflikty, są również stymulantami rozwoju. W celu dokonania diagnozy tego zjawiska w środowisku bibliotek przeprowadzono badania, które objęły 20 krajów świata. Analiza zaprezentowana w artykule objęła zarówno ustalenie poziomu zaufania wśród grupy zawodowej bibliotekarzy, jak i skorelowanie z innymi czynnikami (zmienne niezależne, takie jak wiek, typ biblioteki, stanowisko itd.) oraz zmienne zależne. Ustalono, że bibliotekarze posiadają wysoki poziom zaufania do innych ludzi, natomiast respondenci, którzy zadeklarowali, że ufają innym, charakteryzują się również wyższym poziomem indywidualnego kapitału społecznego, mają większą sieć społeczną, bardziej angażują się w działania charytatywne i obywatelskie, są też bardziej nastawieni na życie rodzinne oraz kontakty przyjacielskie. Wydaje się, że takie postawy społeczne mogą być szczególnie pożądane na określonych stanowiskach bibliotecznych.