OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Gdańsk jako miasto literatury: badanie wizerunku
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2023) Wojciechowska, Maja; Laskowska, Jolanta; Sitkiewicz, Piotr; Uniwersytet Gdański
The book contains the results of a survey carried out in 2021 and 2022 in the area of Gdansk, concerning the activity of Gdansk writers, the state of Gdansk publishing houses and a study of the image of Gdansk as a city of literature.
Item
Fundraising jako metoda zdobywania funduszy na działalność biblioteczną
(Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2022) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Biblioteki coraz częściej dążą do znacznego poszerzania oferty swoich usług. Poza tradycyjnymi funkcjami informacyjnymi realizują zróżnicowane i innowacyjne projekty kulturalne oraz społeczne. Nie ograniczają się już do tradycyjnych form działania, ale eksperymentują na wielu obszarach, aby zaktywizować swoich klientów i zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze i integracji społecznej. Takie działania wymagają finansowania, które nie zawsze jest możliwe w ramach przyznawanych co roku budżetów. Dlatego też konieczne staje się pozyskiwanie dodatkowych funduszy. W opracowaniu zamieszczono podstawowe informacje na temat działań fundraisingowych, które mogą być stosowane przez instytucje biblioteczne w celu zdobywania dofinansowania lub innego rodzaju wsparcia na tradycyjne oraz innowacyjne działania biblioteczne.
Item
Zbiory europejskie z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki w Bibliotece Kongresu
(Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2022) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych to jedna z największych bibliotek, posiadająca publikacje z całego świata. Poza gromadzeniem zbiorów amerykańskich dba o rozwój kolekcji z innych krajów. Wśród najcenniejszych znajdują się zbiory europejskie. W artykule zaprezentowano charakterystykę europejskich zbiorów Biblioteki Kongresu, przy czym omówiono przede wszystkim kolekcje z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki.
Item
Usługi zdalnej komunikacji bibliotekarza z czytelnikiem jako przykład narzędzi wspierających warsztat badawczy użytkownika biblioteki
(Uniwersytet Wrocławski, 2021) Wojciechowska, Maja; Orzoł, Monika; Uniwersytet Gdański
Celem artykułu jest zaprezentowanie nowych form komunikacji bibliotekarzy z użytkownikami, które sprzyjają usprawnianiu procesu zdobywania informacji (przedmiotowej, jak i tej związanej z organizacją usług). Opisano usługę „Zapytaj bibliotekarza”, „Wypożycz bibliotekarza”, przewodniki tematyczne oraz chatboty, które mogą być wykorzystywane aby skrócić czas uzyskania podstawowych informacji, odciążyć punkty informacji naukowej od udzielania prostych informacji technicznych oraz dzięki temu stworzyć możliwość dłuższych sesji z bibliotekarzem, w czasie których dochodzi do pogłębionej analizy wybranego przez czytelnika tematu. Ponieważ można przypuszczać, że usługi te w najbliższych latach będą implementowane w wielu bibliotekach, a ich funkcjonalność będzie rosła, zwrócono uwagę na zasady ich działania, problemy, które potencjalnie mogą generować oraz nowe funkcjonalności, które może dzięki nim osiągać biblioteka.