OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Koncepcje motywowania pracowników. Przegląd rozwiązań implementowanych w bibliotekach. Analiza wyników badań
(Ateneum - Szkoła Wyższa, 2012) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański; Ateneum - Szkoła Wyższa
Rozwój współczesnego bibliotekarstwa, poza istotnym trendem nakierowanym na wprowadzanie nowoczesnych form archiwizacji, wyszukiwania i udostępniania danych, związany jest ze zmianami w zakresie kierowania personelem. Nowe usługi, nowe formy komunikacji z użytkownikami i nowe narzędzia wymagają od bibliotekarzy nabywania nowych kompetencji i stosowania nowych form pracy. W konsekwencji kadra kierownicza, aby zwiększyć zaangażowanie i możliwości swoich pracowników coraz częściej sięga po rozwiązania zaczerpnięte z teorii organizacji, identyfikowane dotąd z instytucjami o charakterze komercyjnym. Część narzędzi zostaje z powodzeniem zaimplementowanych, inne na skutek rozmaitych trudności są odrzucane jako nieefektywne w dziedzinie bibliotekarstwa.
Item
Znaczenie kompetencji zawodowych w procesie rekrutacji i selekcji pracowników w sektorze usług informacyjnych
(Ateneum - Szkoła Wyższa, 2013) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Item
Wykorzystanie reklamy w pracy bibliotek
(Ateneum - Szkoła Wyższa, 2007) Wojciechowska, Maja; Ateneum - Szkoła Wyższa
Item
Współpraca bibliotek: na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym
(Ateneum - Szkoła Wyższa, 2011) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański; Ateneum - Szkoła Wyższa
Item
Zespoły projektowe nowoczesną formą współpracy bibliotekarzy
(Ateneum - Szkoła Wyższa, 2011) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański; Ateneum - Szkoła Wyższa