OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Fundraising jako metoda zdobywania funduszy na działalność biblioteczną
(Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2022) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Biblioteki coraz częściej dążą do znacznego poszerzania oferty swoich usług. Poza tradycyjnymi funkcjami informacyjnymi realizują zróżnicowane i innowacyjne projekty kulturalne oraz społeczne. Nie ograniczają się już do tradycyjnych form działania, ale eksperymentują na wielu obszarach, aby zaktywizować swoich klientów i zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze i integracji społecznej. Takie działania wymagają finansowania, które nie zawsze jest możliwe w ramach przyznawanych co roku budżetów. Dlatego też konieczne staje się pozyskiwanie dodatkowych funduszy. W opracowaniu zamieszczono podstawowe informacje na temat działań fundraisingowych, które mogą być stosowane przez instytucje biblioteczne w celu zdobywania dofinansowania lub innego rodzaju wsparcia na tradycyjne oraz innowacyjne działania biblioteczne.
Item
Zbiory europejskie z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki w Bibliotece Kongresu
(Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2022) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych to jedna z największych bibliotek, posiadająca publikacje z całego świata. Poza gromadzeniem zbiorów amerykańskich dba o rozwój kolekcji z innych krajów. Wśród najcenniejszych znajdują się zbiory europejskie. W artykule zaprezentowano charakterystykę europejskich zbiorów Biblioteki Kongresu, przy czym omówiono przede wszystkim kolekcje z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki.
Item
Promocja jako instrument marketingu wspierający działania bibliotek w obliczu niskiego czytelnictwa Polaków. Przykłady akcji i działań promujących czytelnictwo
(Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2021) Wojciechowska, Maja; Orzoł, Monika; Uniwersytet Gdański
Artykuł prezentuje wybrane przedsięwzięcia podejmowane przez biblioteki w celach popularyzacji czytelnictwa. Na podstawie akcji rozpowszechniających ideę „książki na start” ukazano, w jaki sposób instytucje biblioteczne wspierają inicjacje czytelnicze najmłodszych dzieci. Przykłady te ilustrują zaangażowanie bibliotekarzy, którzy wychodzą poza gmachy instytucji, by dotrzeć z książką do jak najliczniejszego grona odbiorców. Nowoczesne biblioteki zabiegają o czytelników również na terenie placówek. W tym celu projektowana jest oryginalna, nowoczesna oferta, uwzględniająca preferencje różnych grup użytkowników.
Item
Zarządzanie relacjami z klientem biblioteki
(Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2021) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Biblioteki to instytucje, które w coraz większym stopniu bazują na rozbudowanych kontaktach ze swoimi klientami. Ich typowo informacyjne funkcje poszerzane są o funkcje społeczne, wymagające umiejętności zarządzania relacjami ze środowiskiem zewnętrznym. W opracowaniu zamieszczono podstawowe informacje związane z zarządzaniem relacjami z klientami bibliotek.
Item
Konferencje zagraniczne
(Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2020) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański