OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Kolekcja europejska i zbiory polskie w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie
(Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2022) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Biblioteka Kongresu (Library of Congress) to jedna z największych bibliotek na świecie. Posiada ponad 170 mln jednostek zbiorów napisanych w 470 językach. Duża ich część związana jest z państwami europejskimi, w tym z Polską. W artykule zaprezentowano strukturę kolekcji europejskiej. Wskazano na główne kategorie gromadzonych zbiorów, czynniki aktywizujące ich pozyskiwanie oraz przykłady cymeliów – starodruków, rękopisów, druków nowych, ale również map, nut i atlasów. Przedstawione informacje zostały pozyskane z dokumentów wewnętrznych Biblioteki, przewodników drukowanych, stron internetowych oraz w wyniku studiów i rozmów prowadzonych z pracownikami sekcji polskiej w ramach stażu naukowego.
Item
Strategia działania biblioteki
(Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2022) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Biblioteki, podobnie jak inne organizacje działające w sferze kultury, nauki i edukacji, powinny przykładać wiele uwagi do planowania kierunku, w którym chcą zmierzać. Rozwój technologii informatycznych i przemiany społeczne sprawiają, że przyszłość tych instytucji nie jest jasna i może rozwijać się wielotorowo. W związku z tym kluczowe jest ustalenie celów, które placówka biblioteczna chce osiągnąć oraz opracowanie metod i narzędzi ich realizacji. Świadome i zamierzone ukierunkowanie działań sprawi, że scenariusz, który chciałaby zrealizować biblioteka w przyszłości, ma większe szanse powodzenia.
Item
Zagadnienia współczesnej komunikacji w kontekście zarządzania instytucją biblioteczną oraz potrzeb i zachowań jej użytkowników
(Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2022) Biegalska, Alicja; Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Artykuł ma charakter przeglądowy. Zaprezentowano w nim rozważania na temat przemian we współczesnej komunikacji, które mają także wpływ na funkcjonowanie bibliotek oraz zarządzanie nimi. W tekście zasygnalizowano najważniejsze zjawiska, które rzutowały na kształtowanie komunikacji oraz relacji, w tym relacji, nawiązywanych przez instytucje kultury ze swoimi użytkownikami.
Item
Zarządzanie wiedzą w procesach pracy na przykładzie Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań – TRIZ
(Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Item
Reputacja jako czynnik wspierający budowanie relacji instytucji świadczących usługi informacyjne
(Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2014) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański