OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Zespoły zadaniowe i heurystyczne metody rozwiązywania problemów
(Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008) Wojciechowska, Maja; Ateneum - Szkoła Wyższa
W artykule przedstawiono metodę zespołowej organizacji pracy w bibliotekach, tj. historię powstania tej formy zarządzania, metodykę tworzenia zespołów zadaniowych, zasady pracy bibliotekarzy w zespołach zadaniowych, typy i formy zespołów, bariery i problemy w ich organizacji oraz korzyści wynikające z ich stosowania. Omówiono również heurystyczne metody rozwiązywania problemów, wykorzystywane w pracy zespołowej, tj. np. burza mózgów, Phillips 66, Phillips 635, burza mózgów typu stop and go, odwrócona burza mózgów, mieszana burza mózgów itp.
Item
Reengineering w projektowaniu pracy bibliotek
(Książnica Pomorska, 2007) Wojciechowska, Maja; Ateneum - Szkoła Wyższa
Metodę reengineeringu, której pełna nazwa brzmi business process reengineering (BPR)2, opracowali w USA na początku lat dziewięćdziesiątych Michael Hammer i James Champy. Jej zasady pierwszy raz przedstawiono w 1993 roku w monografi i Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution3. Po opublikowaniu tej pracy metoda reengineeringu zaczęła budzić duże zainteresowanie, ale i wiele kontrowersji. Zyskała ogromną popularność i zagorzałych zwolenników, lecz i licznych przeciwników. Stosować zaczęły ją fi rmy z sektora przemysłowego, handlowego, usługowego i wielu innych, w tym takie koncerny jak: ABB, Xerox, Ford, IBM, Kodak, Pepsi Co czy Skanska.
Item
Kapitał intelektualny bibliotek – czy można go mierzyć?
(Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2019) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Kapitał intelektualny to w polskim bibliotekoznawstwie termin stosunkowo nowy, niedokładnie rozpoznany i zdefiniowany, a przez to często błędnie stosowany i używany w sposób intuicyjny, co przynosi niepożądane skutki w postaci traktowania go jako elementu kapitału ludzkiego. Tymczasem koncepcja kapitału intelektualnego doczekała się już rozbudowanych studiów naukowych w ramach nauki o zarządzaniu, z których warto czerpać.
Item
Sprawozdanie z konferencji Zarządzanie i Organizacja Bibliotek
(2008) Wojciechowska, Maja; Kant, Katarzyna; Ateneum - Szkoła Wyższa
21 listopada w siedzibie Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku odbyła się druga już Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i organizacja bibliotek”, w tym roku pod hasłem: Elektroniczny wizerunek biblioteki.
Item
Development of methods of management in polish libraries and centers of information. Existing solutions, new trends and directions of research
(World Scientific, 2011) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański; Ateneum - Szkoła Wyższa
The paper presents a recent transformations of management methods in libraries and information centers. There is discussed an influence of management techniques on the effectiveness of library services. The variety of methods which can be useful for libraries are presented as well as criteria that management staff should use during the selection phase. The paper also contains a summary results of recent years, poll-based research on the use of management methods in Polish libraries, including comparison of the state from 2003 with the present state in 2010. There are also discussed a nowadays research trends in the library management.