OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Nowy układ generatora z diodą Gunna przestrajanego waraktorem
(Polska Akademia Nauk, 1977-09-01) Dobrowolski, Janusz; Pospieszalski, Marian; Romaniuk, Ryszard S.; Instytut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej
W generatorach z diodą Gunna, w których rezonator stanowi odcinek linii TEM, istotnym problemem konstrukcyjno-układowym jest zapewnienie wzajemnej separacji napięć zasilających diodę Gunna i diodę waraktorową, a także zapewnienie separacji tych napięć od obciążenia. Układy separujące powinny wprowadzać bardzo małe odbicia nie tylko dla projektowanej częstotliwości generatora, ale w całym paśmie możliwości generacyjnej diody Gunna. W układzie przedstawionym w niniejszej pracy powyższe problemy zostay usunięte przez zastosowanie rezonatora utworzonego przez parę sprzężonych linii TEM.