OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Analityczny model dyspersji w idealnym wielomodowym światłowodzie włóknistym
(Polska Akademia Nauk, KEiT, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1979, 1979-01-02) Romaniuk, Ryszard S.; Instytut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej
Dokonano przeglądu mechanizmów dyspersji w światłowodzie włóknowym wielomodowym. Przedstawiono metody analizy dyspersji międzymodowej, wewnątrzmodowej - falowodowej i materiałowej.
Item
Elementy światłowodowego łącza o przepływności 8448 kbit/s
(Polska Akadamia Nauk, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji, 1979-01-02) Adamski, Krzysztof; Reczyński, Tadeusz; Markowski, Janusz; Romaniuk, Ryszard S.; Instytut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej
Zaprojektowano i wykonano laboratoryjny model cyfrowego łącza telekomunikacyjnego na światłowodzie. Łącze składa się z nadjnika sygnału optycznego, regeneratora i odbiornika sygnału optycznego. Sygnał transmitoano zgodnie ze standardem 8448 Kbit/s, PCM.
Item
Interpretacje geometryczne argumentów funkcji falowych dla światłowodu o alfa-rozkładzie współczynnika załamania światła
(Polska Akademia Nauk, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji, 1979-01-02) Romaniuk, Ryszard S.; Instytut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej
Praca dotyczy analizy dyspersji modowej we włóknowym światłowodzie wielomodowym. Przedstawiono interpretacje geometryczne argumentów funkcji falowych u i w, a pośrednio stałej propagacji beta w rdzeniu i stałej zaniku pola w płaszczu. Wielkości te są związane z częstotliwością znormalizowaną V.
Item
Metody badania dyspersji światłowodów wielomodowych
(Polska Akademia Nauk, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji, 1979-01-02) Romaniuk, Ryszard S.; Instytut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej
Artykuł przedstawia sposoby analizy dyspersji w światłowodzie wielomodowycm w zależności od metody przyjętego modelu propagacji mocy optycznej we włóknie o refrakcji skokowej i gradientowej.
Item
Nowy układ generatora z diodą Gunna przestrajanego waraktorem
(Polska Akademia Nauk, 1977-09-01) Dobrowolski, Janusz; Pospieszalski, Marian; Romaniuk, Ryszard S.; Instytut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej
W generatorach z diodą Gunna, w których rezonator stanowi odcinek linii TEM, istotnym problemem konstrukcyjno-układowym jest zapewnienie wzajemnej separacji napięć zasilających diodę Gunna i diodę waraktorową, a także zapewnienie separacji tych napięć od obciążenia. Układy separujące powinny wprowadzać bardzo małe odbicia nie tylko dla projektowanej częstotliwości generatora, ale w całym paśmie możliwości generacyjnej diody Gunna. W układzie przedstawionym w niniejszej pracy powyższe problemy zostay usunięte przez zastosowanie rezonatora utworzonego przez parę sprzężonych linii TEM.