OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Interpretacje geometryczne argumentów funkcji falowych dla światłowodu o alfa-rozkładzie współczynnika załamania światła
(Polska Akademia Nauk, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji, 1979-01-02) Romaniuk, Ryszard S.; Instytut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej
Praca dotyczy analizy dyspersji modowej we włóknowym światłowodzie wielomodowym. Przedstawiono interpretacje geometryczne argumentów funkcji falowych u i w, a pośrednio stałej propagacji beta w rdzeniu i stałej zaniku pola w płaszczu. Wielkości te są związane z częstotliwością znormalizowaną V.
Item
Metody badania dyspersji światłowodów wielomodowych
(Polska Akademia Nauk, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji, 1979-01-02) Romaniuk, Ryszard S.; Instytut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej
Artykuł przedstawia sposoby analizy dyspersji w światłowodzie wielomodowycm w zależności od metody przyjętego modelu propagacji mocy optycznej we włóknie o refrakcji skokowej i gradientowej.