OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Służby specjalne w państwie demokratycznym
(Akademia Obrony Narodowej, 2005) Zalewski, Sławomir; Akademia Obrony Narodowej
Monografia (drugie wydanie; pierwsze z roku 2002) poświęcona omówieniu roli służb specjalnych w państwie demokratycznym. Obejmuje opis tradycyjnych funkcji wywiadu i kontrwywiadu oraz ich tradycyjnej roli w państwie. Charakteryzuje powiązania służb z instytucją władzy politycznej poprzez pryzmat ich funkcji - informacyjnej (traktowanej jako podstawowa; obejmującej procesy cyklu wywiadowczego oraz szerzej, informowania o zagrożeniach zewnętrznych i wewnętrznych), procesowej (odnoszącej się do służb specjalnych wyposażonych w uprawnienia dochodzeniowo-śledcze) oraz ochronno-kontrolnej (związanej z zadaniami ochrony państwowych tajemnic i nadzoru nad systemem ochrony informacji niejawnych. Istotną częścią jest omówienie standardów kontroli służb w państwach demokratycznych oraz praktyki nadzoru władzy wykonawczej, kontroli sprawowanej przez organy władzy ustawodawczej i sądowniczej w warunkach polskich. Całość wieńczą ustalenia co do perspektyw służb specjalnych, działających w warunkach globalizacji, współzależności politycznej i ekonomicznej, cyfryzacji wg stanu wiedzy na rok 2005.
Item
Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
(1998) Zalewski, Sławomir; Akademia Obrony Narodowej
Item
Szkic antropologiczny
(Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1997) Kuśmierczyk, Seweryn; Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
Analiza i interpretacja filmu "Matka Joanna od Aniołów" Jerzego Kawalerowicza.
Item
"Stalker" jako ikona
(Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1995) Kuśmierczyk, Seweryn; Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
Analiza i interpretacja filmu "Stalker" Andrieja Tarkowskiego.
Item
Wstęga Möbiusa jako czasoprzestrzeń dzieła filmowego. Na przykładzie "Pętli" Wojciecha Hasa i "Zabicia ciotki" Grzegorza Królikiewicza
(Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2000) Kuśmierczyk, Seweryn; Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
Analysis of time and space in the films 'Pętla' by Wojciech Jerzy Has and 'Zabicie ciotki' by Grzegorz Królikiewicz referring to the Möbius ribbon model.