OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Segmentation of Polish and Czech regions regarding the society wealth level and structural policy
(Faculty of Social and Economics Studies Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, 2004) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Item
Regional diversification of economic development level in the EU, the position of Czech regions
(Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně, 2004) Sobczak, Elżbieta; Wroclaw University of Economics and Business; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Item
Rytm obrazu. Z Witoldem Sobocińskim rozmawia Seweryn Kuśmierczyk
(Wydawnictwo Skorpion, 2002) Kuśmierczyk, Seweryn; Sobociński, Witold; Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
Rozmowa z operatorem filmowym Witoldem Sobocińskim.
Item
Tworzę przez odejmowanie. Z Jerzym Wójcikiem rozmawia Seweryn Kuśmierczyk
(Skorpion, 2002) Kuśmierczyk, Seweryn; Wójcik, Jerzy; Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
Rozmowa z operatorem filmowym Jerzym Wójcikiem.
Item
Obecność żywiołów. Z Jerzym Wójcikiem rozmawia Seweryn Kuśmierczyk
(Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2003) Kuśmierczyk, Seweryn; Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
Rozmowa z operatorem filmowym Jerzym Wójcikiem na temat znaczenia obecności jego filmach i sztuce filmowej żywiołów: ziemi, ognia, powietrza, wody.