OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
(1998) Zalewski, Sławomir; Akademia Obrony Narodowej
Item
Szkic antropologiczny
(Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1997) Kuśmierczyk, Seweryn; Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
Analiza i interpretacja filmu "Matka Joanna od Aniołów" Jerzego Kawalerowicza.
Item
"Stalker" jako ikona
(Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1995) Kuśmierczyk, Seweryn; Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
Analiza i interpretacja filmu "Stalker" Andrieja Tarkowskiego.
Item
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, tom V
(Komisja Geografii Komunikacji PTG, Wydział Ekonomiczny, Filia UMCS w Rzeszowie, 1999) Kitowski, Jerzy; Wydział Ekonomiczny, Filia UMCS w Rzeszowie
Item
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, tom III
(Komisja Geografii Komunikacji PTG, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, filia w Rzeszowie, 1997) Lijewski, Teofil; Kitowski, Jerzy; Wydział Ekonomiczny, Filia UMCS w Rzeszowie; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk