OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Służby specjalne w państwie demokratycznym
(Akademia Obrony Narodowej, 2005) Zalewski, Sławomir; Akademia Obrony Narodowej
Monografia (drugie wydanie; pierwsze z roku 2002) poświęcona omówieniu roli służb specjalnych w państwie demokratycznym. Obejmuje opis tradycyjnych funkcji wywiadu i kontrwywiadu oraz ich tradycyjnej roli w państwie. Charakteryzuje powiązania służb z instytucją władzy politycznej poprzez pryzmat ich funkcji - informacyjnej (traktowanej jako podstawowa; obejmującej procesy cyklu wywiadowczego oraz szerzej, informowania o zagrożeniach zewnętrznych i wewnętrznych), procesowej (odnoszącej się do służb specjalnych wyposażonych w uprawnienia dochodzeniowo-śledcze) oraz ochronno-kontrolnej (związanej z zadaniami ochrony państwowych tajemnic i nadzoru nad systemem ochrony informacji niejawnych. Istotną częścią jest omówienie standardów kontroli służb w państwach demokratycznych oraz praktyki nadzoru władzy wykonawczej, kontroli sprawowanej przez organy władzy ustawodawczej i sądowniczej w warunkach polskich. Całość wieńczą ustalenia co do perspektyw służb specjalnych, działających w warunkach globalizacji, współzależności politycznej i ekonomicznej, cyfryzacji wg stanu wiedzy na rok 2005.
Item
Segmentation of Polish and Czech regions regarding the society wealth level and structural policy
(Faculty of Social and Economics Studies Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, 2004) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Item
Regional diversification of economic development level in the EU, the position of Czech regions
(Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně, 2004) Sobczak, Elżbieta; Wroclaw University of Economics and Business; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Item
Międzynarodowe badania marketingowe - zakres pojęciowy i specyfika
(Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2003) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Item
Dokumenty dotyczące etyczności pracowników akademickich
(Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, 2007) Nowakowski, Piotr T.; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nowadays the opinions about erosion of academic ethos can be perceived in Poland. One of the responses to this problem is intensive activity of particular academic environments in defining ethical canons admitted as formally accepted in the environment. Author of the article describes the attempts of codifying the standards of academic teachers’ work that have rather all-Polish character. In the next step he refers to the set of norms established by local academic environments. Afterwards the arguments of opponents and advocates of documents under discussion are presented. Finally, the author – who rather appreciates the value of above mentioned undertakings – states that they are particularly useful for young scientists who are on the stage of forming their academic spine.