OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Heritage Interpretation
(Wydawnictwo AWF w Poznaniu, 2012) Nowacki, Marek; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Visiting tourist attractions is an important motive behind tourist trips. It provides an opportunity for a wide range of activities, such as watching exhibits, listening to guides' talks, reading descriptions on interpretive boards and panels, asking questions to the personnel, and answering questions asked by a guide. Such visits also promote social interactio between the attraction personnel and visitors, as well as witbin a visitor group (a family or a group of · friends). Visiting tourist attractions results in experiences, emotions, understanding, knowledge and other benefits, depending on the type of attraction and expectations of visitors. Heritage interpretation serves to facilitate the achievement all of these purposes: it aims to enrich experiences, stimulate activity and widen knowledge. Interpretation is a method for helping visitors understand the character of the place, explaining its meanings, providing experiences and provoking emotions. It also seeks to inspire visitors to gain knowledge about a heritage on their own. For this purpose, a variety of media are employed: from verbal talks, through printed resources, puppet shows and live interpretation, to advanced computer techniques. Knowledge about interpretive methods is not limited to techniques for communicating knowledge using specific media: it also includes the ability to write interesting interpretive texts, structure them in an adequate way, and formulate themes and subtitles in such a manner that will make the text easier to understand. This knowledge also encompasses the ability to develop a complex interpretation plan for a heritage area. Such a plan integrates the natura] and cultural heritage of the area into a coherent tourism product. It points out what are the main themes worth interpreting and where they should be interpreted, defines what media should be employed and how, and suggests appropriate tourism management strategies with regard to natura! and cultural heritage sites. For the reasons mentioned above, knowledge on heritage interpretation is indispensable to any professionals handling the tourism traffic, including guides, tour leaders, tourist information personnel, tourist attractions staff (in museums, zoos, heritage parks), as well as those involved in tourism management and the development of tourist areas.
Item
Współtworzenie doświadczeń, emocje a zadowolenie i intencje osób zwiedzających atrakcje turystyczne
(Wydawnictwo SAN, 2019) Nowacki, Marek; Kruczek, Zygmunt; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Celem niniejszej pracy jest zweryfikowanie modelu zależności pomiędzy aktywnością w zakresie współtworzenia doświadczeń, doświadczeniami, emocjami, zadowoleniem a intencjami behawioralnymi osób zwiedzających atrakcje turystyczne.
Item
No risk, no fun, czyli ile ryzyka w przygodzie?
(PTTK Kraj, 2017) Nowacki, Marek; Hałas, Marek; Janczak, Artur; Smoleńska, Olga; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Wzrost poziomu życia oraz bezpieczeństwa społeczeństwa krajów rozwiniętych powoduje spadek obecności ryzyka w życiu codziennym. Efektem tego jest rosnąca chęć do podejmowania różnych rodzajów aktywności ryzykownej. Ryzyko postrzegane jest obecnie przez wiele osób jako atrakcja towarzysząca różnym formom aktywności fizycznej i stanowi istotny czynnik decydujący o ich wyborze. Jednocześnie wiele osób poszukujących przygód podczas podróży turystycznych w najmniejszym stopniu nie chce narażać się na ryzyko. Czy ryzyko jest zatem tym, czego pragną osoby poszukujące przygód? Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie istoty przygody i określenie miejsca, jakie odgrywa w niej ryzyko. W pracy przedyskutowano pojęcie przygody i ryzyka związanego z podejmowaniem aktywności turystyczno- rekreacyjnej. W części empirycznej zamieszczono autoetnograficzne opisy pięciu przygód związanych z ryzykiem i doświadczonych przez autorów, następnie wykonano analizę przyczyn wystąpienia ryzyka i jego znaczenia w opisanych przygodach. W zakończeniu przedyskutowano możliwości wykorzystania ryzyka i przygody w organizacji imprez turystycznych.
Item
Strategic planning for sustainable tourism development in Poland
(Taylor&Francis Group, 2018-01) Nowacki, Marek; Kowalczyk-Anioł, Joanna; Królikowska, Karolina; Pstrocka-Rak, Małgorzata; Awedyk, Matylda; Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Uniwersytet Łódzki
The aim of this article is to evaluate selected tourism development strategies in Poland, in the context of strategic planning, stakeholders’ participation, and sustainable development principles. A questionnaire evaluation of strategy (44 questions) was established and based on measurement scales developed and validated by other authors in earlier studies. The five authors of the study rated 37 tourism development strategies in 13 provinces, 11 cities, 5 counties, 6 municipalities, and 2 other areas. Analysis revealed that they implement paradigms of sustainable development of tourism to only a small extent. Definitely higher quality is documented for higher levels of administrative division. The highest rated domains of the tourism development strategy in the examined documents are Strategic Planning Indicators and Implementation, Monitoring, and Evaluation.
Item
Strategie rozwoju turystyki w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017) Awedyk, Matylda; Nowacki, Marek; Kowalczyk-Anioł, Joanna; Królikowska, Karolina; Pstrocka-Rak, Małgorzata; Rak, Grzegorz; Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Uniwersytet Łódzki; Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Politechnika Opolska