OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture. XII International Scientific Symposium FMPMSA 2024. Book of Abstracts
(Department of Machine Operation and Production Processes Management, University of Life Sciences in Lublin, 2024-06) Lorencowicz, Edmund; Uziak, Jacek; Huyghebaert, Bruno; University of Life Sciences in Lublin; College of Management and Enterprise, Wałbrzych; Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux
International Scientific Symposium Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture – FMPMSA, was organized for the twelve time from 1994. Therefore, there was 30th round anniversary in 2024. A lot changed during those 30 years, not only the symposium. In 2006 we started collaboration with Walloon Agricultural Research Centre CRA-W in Gembloux, Belgium. It allows to extend the international reach of the symposium and to test the new areas of knowledge. New contacts as well as research partnership, with varies international partners, have been established. Throughout the years the symposium was organized not only in Poland but also in Gembloux, Belgium (2008 and 2015) and in Bari, Italy (2022). Since 1994, the understanding of the "sustainable development" concept has significantly broaden and changed, which in the context of agriculture and its processes is reflected in papers presented at subsequent symposia. Detailed information about the presented papers and publications can be found on the website www.up.lublin.pl/fmpmsa. There were over 80 people from 16 countries registered for the symposium. The topics of the papers include issues related to the sustainability of processes and technology in agri-food economy. This publication contains abstracts of papers arranged alphabetically by the name of the first author. Additionally, to make it easier to find interesting topics, a list of keywords has been developed at the end of the book.
Item
Interpunkcja szkołą myślenia gramatycznego. O błędach z zakresu przestankowania
(Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, 2022) Malinowski, Maciej; Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Interpunkcja – mimo że od jej zasadniczego skodyfikowania minęło przeszło 86 lat – sprawia użytkownikom języka sporo trudności ze względu na jej specyficzny charakter nakazowo-zakazowy, obligatoryjność użycia bądź opuszczenia znaku w konkretnym tekście i spory materiał pamięciowy do opanowania. Nie wszyscy piszący wiedzą o tym, że przestankowa- nie opiera się przede wszystkim na kryterium składniowym, to znaczy, że za pomocą znaków pisarskich oddaje się strukturę zapisanego wypowiedzenia. Względy retoryczne (np. zawieszenie głosu) nie powinny być brane pod uwagę, chyba że pokrywają się z granicami syntaktycznymi konstrukcji nadrzędno-podrzędnej. Autor postawił sobie za cel pokazanie i przeanalizowanie najczęstszych błędów interpunkcyjnych w rozmaitych tekstach. Podpierając się odpowiednimi regułami, klarownie omawia wybrane zagadnienia i zachęca do większego zainteresowania się przestankowaniem szczególnie osoby, które zawodowo zajmują się pisaniem i redagowaniem tekstów.
Item
Finansowanie szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego. Analiza budżetowa
(Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2023) Czopek, Miłosz; Ślebioda, Magdalena; Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
Pracownicy są najważniejszym zasobem jednostek samorządu terytorialnego. Ich codzienna praca decyduje o postrzeganiu jakości zarządzania jednostkami przez lokalne społeczności. Oznacza to, że szkolenia mające na celu podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji odgrywają kluczową rolę w efektywnej realizacji różnorodnych zadań własnych i pozwalają podołać nowym wyzwaniom, z którymi jest konfrontowana administracja samorządowa. Analiza potrzeb szkoleniowych jest ważnym elementem procesu rozwoju kadr i oprócz dostarczania istotnych informacji dotyczących luki kompetencyjnej, pozwala również właściwie oszacować wysokość środków publicznych, które należy zabezpieczyć w budżecie jednostki. Artykuł prezentuje własne wyniki analizy budżetów jednostek dolnośląskiego samorządu terytorialnego, dotyczącej wysokości zaplanowanych i wykorzystanych środków na szkolenia. Okres przeprowadzonych badań objął lata 2018–2021. Opracowanie ukazuje również wnioski, sformułowane na podstawie przeprowadzonych badań.
Item
Polish Teachers’ Opinions on the Distance Learning of Students with Autism Spectrum Disorder
(SPED Ltd., 2024-04-30) Konieczna, Iwona; Miałkowska, Kozaryna Milena; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
The pandemic COVID -19 necessitated the introduction of distance learning in many countries, including Poland. For teachers and students, this meant a major change and several challenges (both technical and psychological) that they had to face. Students with autism spectrum disorder (ASD) and their teachers are concerned. The aim of the present study was to find out the opinions of teachers about teaching children with ASD during the COVID-19 pandemic. The study was conducted at a time when the situation in Poland was very bad due to the epidemic and distance education was introduced. The survey involved 276 teachers, 144 of whom worked daily with a student with autism spectrum disorder (ASD) and 132 of whom worked with students with other than ASD special educational needs and disabilities (SEND). The results showed that teachers working with students with autism spectrum disorder were more likely to feel annoyed during the pandemic, less engaged in their work, and less likely to help others. Although teachers saw the benefits of distance learning, most felt that students with autism spectrum disorder did better in traditional schools.
Item
Społeczne i prawne aspekty przestępstwa porzucenia (art. 210 § 1 i 2 k.k.)
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Borowicka, Monika; Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Problematyka porzucenia, jako kategoria zachowania karalnego nie stanowi zagadnienia bogato opracowanego. Pomimo pozornej jednoznaczności, wnikliwa analiza zjawiska, ujawnia szereg problemów natury interpretacyjnej jak i praktycznej. Trudności przysparza już sama ocena konkretnego zachowania i jego kwalifikacja, jako przestępstwa ale także szczegółowe oznaczenie przedmiotu ochrony przestępstwa porzucenia, wskazanie jego źródła, czy ostatecznie prawidłowa ocena typu kwalifikowanego przestępstwa, ujętego w treści art. 210 § 2 k.k. Porzucenie, jako zjawisko społeczne, jest zauważone przez instytucje społeczno-państwowe, które oferują pomoc i wsparcie w postaci inicjatyw, zapewniających pomoc dla potrzebujących. Niski wskaźnik przestępczości, z jednej strony informuje, że porzucenie ma charakter marginalny, z drugiej strony jego złożoność i mała wykrywalność nie pozwala jednoznacznie ocenić zjawiska.