OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Zagrożenia bezpieczeństwa dziecka w cyfrowej dekadzie w świetle standardów europejskich. Rola Policji
(Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2023-05-28) Rosa, Jacek; Badźmirowska-Masłowska, Katarzyna; Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; Akademia Sztuki Wojennej
Artykuł stanowi próbę przybliżenia problematyki dotyczącej transformującego się obrazu zagrożeń bezpieczeństwa dziecka w cyfrowej dekadzie w kontekście zmieniającej się roli Policji w przeciwdziałaniu im. Opisano najważniejsze zagrożenia, na jakie dziecko może się natknąć zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym, uwzględniając szczególnie negatywne implikacje pandemii COVID-19. W tej perspektywie odniesiono się do tych aspektów unijnych aktów prawnych, głównie z lat 2020–2022, które oddziaływają na formalne i praktyczne aspekty funkcjonowania Policji w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rozważanie wpływu badanych dokumentów na zadania i obowiązki tej formacji na szczeblu krajowym musi zostać poprzedzone analizą standardów europejskich, uwzględniającą zwłaszcza wzrastającą rolę współpracy międzynarodowej, a w szczególności poszerzanie kompetencji Europolu. Stąd też niniejsze opracowanie ma charakter przyczynkarski.
Item
Sztuczna inteligencja i przestępczość przyszłości w kontekście kryminalistycznych badań informatycznych
(Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2023-05-28) Olber, Paweł; Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Celem przedmiotowego artykułu jest omówienie roli, zadań i wyzwań informatyki kryminalistycznej w kontekście rozwoju przestępczości wspartej sztuczną inteligencją. Zagadnienia opisane w artykule bazują na potencjalnych zagrożeniach w przyszłości, które zostały zidentyfikowane jako najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa. Rozważania zawarte w artykule poprzedzono analizą krytyczną do- tych czasowych badań z zakresu sztucznej inteligencji i informatyki kryminalistycznej. Przeprowadzona analiza literatury pozwala twierdzić, że przyszłością kryminalistycznych badań informatycznych jest automatyzacja oparta o algorytmy uczenia maszynowego. Stwierdzono także, że rozwój sztucznej inteligencji będzie definiował nowe obszary kryminalistycznych badań informatycznych, uwzględniających analizy modeli sieci neuronowych i zbiorów danych uczących
Item
Szacowanie ryzyka w tajnych operacjach. Część 2
(Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2023-05-28) Horosiewicz, Krzysztof; Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Tajne operacje policyjne są wykorzystywane do najpoważniejszych przestępstw, gdy wyczerpały się możliwości innych metod operacyjnych. Specyfika tej niestandardowej taktyki działań policyjnych wiąże się z wieloma zagrożeniami dla uczestniczących w niej policjantów pod przykryciem. Niniejsze opracowanie ma na celu zbadanie zagrożeń towarzyszących tajnym operacjom prowadzonym w Polsce oraz określenie, w jakim stopniu doświadczenie wpływa na ocenę ryzyka i zachowania policjantów uczestniczących w takich operacjach. Badania empiryczne przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. Wyniki badań nie potwierdzają jednoznacznie związku między doświadczeniem policjantów a oceną ryzyka. Pozwalają jednak na wnioskowanie o ich zachowaniu podczas tajnych operacji.
Item
Miasteczko Grafton, czyli o podatkach i niedźwiedziach
(Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2023-06-07) Trzcińska, Walentyna; Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorka prezentuje książkę M. Hongholtza-Hetlinga, Niedźwiedzia przysługa: jak w amerykańskim miasteczku nie powstała libertariańska utopia (i co nieco o baribalach), czasem śmieszną, czasem przerażającą opowieść o eksperymencie społecznym przeprowadzonym przez libertarian w małym mieście Grafton w stanie New Hampshire. Ten ruch polityczny grupuje ludzi o dość zróżnicowanych poglądach politycznych i społecznych, ale połączonych w przekonaniach dotyczących ekonomii: jak najmniejsza ingerencja państwa, możliwie jak najmniejsze podatki. Graftoński eksperyment, przeprowadzony w ramach Projektu Wolne Miasta, polegał na skupieniu w jednym okręgu wyborczym znaczącej liczby libertarian i wpłynięciu na wyniki wyborów. Polityczny wynik pokrywał się z planami, ale obniżane coraz bardziej podatki, ekstremalna wolność osobista i pogłębiające się cięcia w wydatkach municypalnych, doprowadziły do nieprzyjemnych skutków (z inwazją czarnych niedźwiedzi włącznie) oraz zmusiły przedsiębiorstwa i dużą część mieszkańców do decyzji o wyprowadzce z miasta, które stało się nie do życia.
Item
Biura karier dla Ciebie, czyli sprawozdanie z realizowanej w WSPol ogólnopolskiej akcji Gra o karierę
(Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2023-06-07) Przetak, Marzena; Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie w tym roku włączyła się po raz pierwszy w ogólnopolską, cykliczną akcję Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP pt. Gra o Karierę. Odbyła się ona w terminie od 6 do 10 marca 2023 r. Hasło przewodnie tegorocznego przedsięwzięcia to: Etat czy własna firma — wybierz swoją drogę kariery. Zgodnie z ideą projektu przygotowano wydarzenia (szkolenia, warsztaty, pogadanki), w których mogli wziąć udział studenci WSPol, a także studenci ze wszystkich uczelni biorących udział w inicjatywie.