OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Clashes of knowledge: ‘Green deal’ concepts and challenges for sustainable rural systems
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2024) Wójcik, Marcin; Dmochowska-Dudek, Karolina; University of Lodz, Department of Regional and Social Geography, Poland
The content-related scope of the article includes primarily an attempt to take a broad look at the issues of research topics undertaken in research on sustainable development of rural areas. This topic is of great importance in the context of global environmental problems and various concepts of the ‘green deal’ included in the development policies of countries, primarily the EU member states. These issues were the subject of considerations during the 30th Annual Colloquium of the Commission on the Sustainability of Rural Systems of the International Geographical Union, which took place on June 5–9, 2023 at the University of Lodz, at the Faculty of Geographical Sciences. To comprehensively identify the topic, the methodology of content analysis of the abstracts submitted by the authors was used. This approach and the analysis of the sample of research papers presented at the conference made it possible to identify key issues related to sustainable development of rural areas. The approach used shed light on the relationship between society and nature, and revealed a variety of perspectives and solutions proposed by researchers from around the world. An attempt to integrate the thoughts of many scientists (conference participants) and highlight basic issues in the field of sustainable development of rural areas led to the construction of a model of environmental research in relation to the geographical specificity of understanding reality. This specific thought study (synthesis of views) highlights the importance of different perspectives and knowledge systems in understanding the foundations of sustainable rural development. The content-related analysis of the conference abstracts revealed four groups of processes influencing the sustainable development of rural areas, i.e. exploitation of natural resources and its social context, changes in land use, building social awareness of environmental threats and the evolution of connections between urban and rural areas.
Item
Overviev of theoretical approaches to assessing the relationship between environmental projects and sustainable development
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2021) Adamišin, Peter; Bakoň, Matúš; Huttmanová, Emília; Barlák, Ján; Salabura, Daniel; Benko, Miroslav; University of Presov, Slovakia
The present paper synthesizes the current knowledge of scientific research that analyses the issue of projects, especially environmental projects. It pays special attention to the topic of environmental project management as a prerequisite for ensuring sustainability at both macroeconomic and microeconomic levels.
Item
Analysis of the ongoing evaluation for the effectiveness implementation of the 2030 Agenda for sustainable development management
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2022) Adamišin, Peter; Sokolovská, Emma Mária; Kalistová, Anna; Salabura, Daniel; Benko, Miroslav; University of Prešov, Slovakia
The present paper deals with the issue of sustainable development and the adopted Agenda 2030. Its aim was to assess and clarify, based on available databases from the Statistical Office of the European Communities (Eurostat), the intermediate status of the implementation of selected objectives and indicators of the 2030 Agenda at the level of the European Union countries.
Item
Green growth and green economy – theoretical basis, starting points and new challenges
(Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, 2022) Huttmanová, Emilia; Steiner, Martin J.F.; Ramharter, Peter M.; Salabura, Daniel; Benko, Miroslav; Kalistová, Anna; University of Prešov in Prešov; Institute of Social Sciences CSPS SAS, Košice
The need to maintain economic growth and development is, in the current conditions, coupled with the need to maintain a quality environment and quality of life. Individual economies are transforming their production and consumption patterns towards a circular economy, carbon neutrality and the elimination of the negative impacts of climate change, with the aim of conserving resources, in the light of the principles of sustainable development. In this paper we focus on the green growth and the green economy, as a current and the preferred concepts on the road to sustainability. The main objective of this paper is to review the theoretical approaches to the concepts of green growth and green economy. To achieve the main objective, an analysis of documents and sources declaring different approaches and ways to presenting the green growth and green economy was used. This article presents views on the common points of convergence, divergence and directions of development of green concepts, using the literature sources.
Item
Ocena jakości życia w mieście przemysłowym Libiąż w kontekście rozwoju zrównoważonego
(Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, 2023) Górski, Piotr; Akademia Górniczo-Hutnicza
W artykule zaprezentowano wyniki badań sondażowych przeprowadzonych na przełomie 2019/2020 roku w Libiążu, małym mieście przemysłowym powiatu chrzanowskiego w Małopolsce. Przedmiotem badań była ocena jakości życia deklarowana przez mieszkańców, ujęta w teoretycznym kontekście kategorii wypracowanych na gruncie koncepcji rozwoju zrównoważonego. Wyniki badań empirycznych dotyczące opinii mieszkańców zostały zestawione z informacjami uzyskanymi ze źródeł wtórnych. Generalnie respondenci wysoko ocenili jakość życia w mieście, a szczególnie poprawę infrastruktury. Ocena jakości i dostępności usług świadczonych przez instytucje służby zdrowia, edukacyjne, kulturalne i opiekuńcze była natomiast zróżnicowana. Młodzi respondenci byli bardziej krytyczni i rzadziej korzystali z ich oferty. Kapitał społeczny oparty na więziach typowych dla społeczności lokalnej jest większy w przypadku starszego pokolenia odwołującego się do pracy w kopalni oraz powstały w toku interakcji związanej z miejscem zamieszkania i aktywnością inicjowaną przez lokalne instytucje oświatowe, religijne, sportowe i kulturalne.