OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Sytuacja tradycyjnego autorytetu dzisiaj
(Instytut Badań Edukacyjnych, 2023) Szyszka, Małgorzata; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Trudno jest dziś mówić o autorytecie w jego tradycyjnym ujęciu. To skutek zarówno rozmycia samego pojęcia, jak i przemian społecznych, technologicznych oraz w sferze wartości. Wciąż jednak silna jest potrzeba posiadania wzoru, a autorytety, choć w zmienionej formie, funkcjonują w przestrzeni społecznej. Współczesny autorytet to osoba łatwo dostępna, z którą można się spotkać na czacie czy podczas webinaru, a jej wiedzę można szybko zweryfikować.
Item
O akceptacji własnych ograniczeń
(Instytut Badań Edukacyjnych, 2023) Łobacz, Małgorzata; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Egzystencja człowieka jest krucha, pełna ograniczeń i przemijalna. Współczesna cywilizacja ucieka od tej prawdy w konsumpcjonizm i kult młodości. Osoby chore i z niepełnosprawnością w sposób bezpośredni i dosłowny unaoczniają nam fakt słabości obecnej w każdym człowieku. Przyjęcie prawdy o swych ograniczeniach jest jedyną właściwą postawą w obliczu kruchości istoty ludzkiej.
Item
Znaczenie pamięci
(Instytut Badań Edukacyjnych, 2023) Lis, Artur; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Brak pamięci lub ignorowanie lekcji płynących z historii może prowadzić do popełniania w przyszłości tych samych błędów. Pamięć jest procesem, w którym doświadczenia, rzeczy i słowa zostają utrwalone w ludzkiej psychice. Według Cycerona, jest niczym dokumentacja zapisująca się w naszej duszy, która pozwala przypominać sobie wydarzenia, informacje czy emocje z przeszłości. Pamięć społeczna jest to społecznie tworzona, przekształcana, względnie ujednolicana i przyjmowana wiedza odnosząca się do przeszłości danej zbiorowości
Item
Jaka jest religijność Amerykanów?
(2010-06-30) Nowakowski, Piotr Tomasz; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Religijność Amerykanów jest bardzo stabilna i dość zaskakująca w różnorodności swych przekonań i praktyk – wynika z Baylor Religion Survey, najbardziej rozległych badań, które kiedykolwiek przeprowadzono na gruncie amerykańskiego religioznawstwa. Zostały one omówione w książce pt. What Americans Really Believe: New Findings from the Baylor Surveys of Religion (Baylor University Press, Waco 2008) autorstwa Rodneya Starka, uznanego profesora nauk społecznych pracującego w Uniwersytecie Baylor, oraz jego 18 współpracowników. W badaniach uczestniczyło 1648 dorosłych respondentów wybranych losowo z obszaru całego kraju; odnieśli się oni do ponad 350 punktów zawartych w kwestionariuszu stworzonym przez Institute for Studies of Religion (ISR). Badania przeprowadził Instytut Gallupa jesienią 2007 roku. Uzyskane dane ujęto w czterech częściach książki: „Congregations” (Wyznania), „Beliefs and Practices” (Wierzenia i praktyki), „Atheism and Irreligion” (Ateizm i niereligijność) oraz „The Public Square” (Przestrzeń publiczna).
Item
Czynnik ludzki w zarządzaniu wielopoziomowym a problemy polskiego sądownictwa cywilnego
(Wydawnictwo KUL, 2013) Machowicz, Kinga; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Governance to pojęcie związane z rządami prawa, procesami, za pomocą których zarządza się zasobami, artykułuje interesy i wykonuje władzę w społeczeństwie. Jest to również sposób wykonywania funkcji publicznych i korzystania z kompetencji regulacyjnych, a także instrument stabilizowania i stymulowania społeczeństwa oraz zarządzania politykami sektorowymi. Celem opracowania jest dokonanie analizy krajowego i tzw. obywatelskiego poziomu zarządzania polskim sądownictwem.