OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Miasto przyszłości. Wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego
(Attyka s.c. J. Jagła, W. Skrzypiec, 2022-04-21) Mazurek-Czarnecka, Agnieszka; Małecki, Piotr; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Niniejsza monografia stanowi efekt badań oraz dyskusji naukowej nad aktualnymi problemami współczesnego świata w związku z wyzwaniami wynikłymi z pogłębiania się kryzysu klimatycznego, czy wręcz – katastrofy klimatycznej. Kryzys ten powoduje określone negatywne konsekwencje zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Zadaniem badaczy jest twórcze odniesienie się do tych wyzwań. Głównym celem monografii jest prezentacja dorobku i wyników badań oraz dyskusja nad wspomnianymi ważnymi problemami w różnych aspektach i obszarach, z uwzględnieniem nowoczesnych idei, w szczególności smart city. Dotyczy to także szeroko rozumianych zagadnień związanych z ochroną środowiska i właściwym korzystaniem z jego zasobów, w tym z ideą rozwoju zrównoważonego. Obejmuje to przede wszystkim gospodarkę komunalną (miejską), ale też i inne obszary, jak gospodarka zasobami wodnymi czy energetyka. Wyniki badań zaprezentowane w monografii mogą pomóc w trafnym definiowaniu nowych obszarów badawczych, a co za tym idzie – odpowiednim modyfikowaniu polityki ekologicznej i społeczno-gospodarczej prowadzonej na różnych poziomach, zwłaszcza na poziomie samorządowym (głównie miejskim).
Item
The role of city managers in managing networks in public space
(International Managemnt Foundation and Cracow University of Economics, 2014) Plichta, Jarosław; Brańka, Sebastian; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
changes. Problems occurring therein cannot be tracked down merely to a lack of funds. Institutional analysis based on the achievements in various fields can reveal a number of reasons for inefficiency of the system by referring to transaction costs, agency costs and costs associated with the transfer of property rights. This applies not only to relationships and contracts between the patient and the doctor, but also between all the actors involved in the process of redistribution and service. System optimization and reducing inefficiencies should be applied to contract analysis and is based on the comparative approach to indicate the best possible solution in terms of efficiency. It is important to adopt a holistic approach, draw on the achievements of different scientific disciplines, and expand the economic analysis of qualitative factors that relate to the sociological phenomena of human behavior and psychology. The identified institutional shortcomings of the current health care system cannot be remedied without applying complementary solutions that shall reduce the formation of the so-called externalities. Today, it is difficult to talk about the health services market, since many of these services are contracted without taking into account the criterion of quality and the results achieved. The existing health care system's asymmetry of information reveals a number of opportunistic behaviors and phenomena characteristic of the agency problem. An attempt to identify and assess the magnitude of transaction costs and agency costs seems to be a challenge. However, it seems to be, in addition to the governance structure and managerial competencies, the main source of inefficiency in health care in Poland.
Item
Wyniki badań świadomości Polaków w kontekście digitalizacji kultury
(Instytut Kultury Miejskiej, 2016) Kowalik, Wojciech; Maźnica, Łukasz; Strycharz, Jan; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych
Digitalizacja zbiorów kultury, a następnie udostępnianie ich w postaci cyfrowej szerokiemu gronu odbiorców jest postrzegane jako istotny czynnik rozwoju społecznego i gospodarczego. Kwoty wydawane na ten cel ze środków publicznych są imponujące, każdego roku możemy je liczyć w setkach milionów złotych. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że proces digitalizacji jest kosztowny (zakup profesjonalnego sprzętu, sama cyfryzacja, a następnie przechowywanie plików). Jednak w naszym przekonaniu, żeby efekt rozwojowy został osiągnięty, nie można zakładać, że wystarczające jest digitalizowanie dziedzictwa i umieszczanie go w sieci w jakikolwiek sposób. Cyfrowe zasoby powinny być dostępne nie tylko dla wąskiego grona historyków, archiwistów, czy naukowców, ale dla jak największego kręgu odbiorców – także tych przypadkowych. Żeby tak się stało, narzędzia wykorzystywane do udostępniania cyfrowego dziedzictwa muszą być atrakcyjne i dostępne dla wszystkich, a korzystanie ze zdigitalizowanych zasobów intuicyjne i przyjemne.
Item
Czynniki konkurencyjności - kodeksy dobrych praktyk w sektorze deweloperskim w Małopolsce
(SGH w Warszawie, 2006) Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena; Misiołek,Krzysztof; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Item
Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy
(Uniwersytet Szczeciński, 2009) Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena; Machaczka, Krzysztof; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie