OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Selected Issues of Establishing and Functioning of the Transmission Easement
(Wydawnictwa AGH, 2016) Butryn, Krzysztof; Preweda, Edward; AGH University of Science and Technology
The institution of transmission easements, introduced from 3 August 2008 by an amending the Civil Code, is currently the most widely used legal form that allows entrepreneurs by transmission for the use of someone else’s property. The practical application of this institution faces a number of legal problems. The purpose of this paper is to bring certain aspects of a provider’s complexity solution for this issue. Transmission easement is established on the property, which, under the Civil Code, is a kind of thing immobility. The establishment of easements causes in practice limitation, to some extent, ownership of real estate. A large part of the property, however, is devoted to perpetual usufruct, which is kind of the law. It is therefore questionable whether the transmission easement can be charged as the right, not the thing. The paper reviews the case law, pointing to the possibility of establishing transmission easement on the property donated in perpetual usufruct, unless the contract makes the property the lease provides otherwise. Rarely mentioned, but very important issue is to establish a transmission easement for devices which do not go physically by the property to be charged and only affect the right of ownership. Case law indicates there is no basis to establish the transmission easement in this case. In practice, however foundation of transmission equipment on the neighboring property causing significant limitations in exercise of the right to property, for which, in the case of not establishing transmission easement, the owner does not receive due compensation.
Item
The ambiguity of the results of the strict adjustment of horizontal geodetic networks
(International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2016-06) Preweda, Edward; Jasińska, Elżbieta; Butryn, Krzysztof; AGH University of Science and Technology
The algorithm of the strict adjustment of horizontal geodetic networks using least square adjustment method is well known and widely described in the literature. Referring to the Regulation of the minister of administration and digitization of 14 February 2012 on geodetic, gravimetric and magnetic control networks, which is in force in Poland, the authors draw attention to the important provision contained in this Ordinance: Observa-tions should be adjusted using a rigorous adjustment, based on least square adjustment method, assuming zero variance for references points. Assumption of zero standard deviations for references points causes that, despite net-work adjustment process is rigorous, results obtained, both adjusted coordinates and the assessment of the accuracy of the coordinates, depend on the method of establishing the network, the number of points and the actual accuracy of references points. On the ex-ample of the small test network, there was demonstrated how important differences can be. The only solution to the problem of the ambiguity of the results of strict network ad-justment is taking into account the accuracy of references points. It should be noted that the coordinates of references points can be a result of adjustment of various networks in various time periods, so they can be determined with various precision. Taking into ac-count this fact can only be done by determining reliable relationship between weights of observations and coordinates of references points.
Item
The comparison of some aspects of appraiser (valuer) profession in Poland and Belgium
(Wydawnictwa AGH, 2008) Jasińska, Elżbieta; Preweda, Edward; Ruchel, Jan; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Belgium is one of the best developed and richest countries in Europe, its in- dustry and agriculture being on a high level of prosperity. It belongs to NATO and Benelux and is one of the founders of the EU. Brussels, the capital of Belgium, is also the “capital” of the European Union. A country of such a high level of devel- opment can be a good point of reference for comparisons in several departments of industry. Below we will present a comparison of selected aspects of appraiser (real estate valuer) fieldwork for Poland and Belgium.
Item
Analiza krakowskiego rynku nieruchomości na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
(Wydawnictwa AGH, 2005) Jasińska, Elżbieta; Preweda, Edward; Ruchel, Jan; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wejście Polski do Unii Europejskiej wywołało ożywienie na rynku obrotu nieruchomościami. Obawy o wykupywanie tanich, polskich ziem przez obcokrajowców i podniesienie stawki VAT w budownictwie to najbardziej charakterystyczne bodźce. W przypadku Krakowa dodatkowym bodźcem stymulującym to ożywienie było ponadto wygaśnięcie dotychczas istniejącego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i rozpoczęcie trzech dużych inwestycji: przebudowy ronda Mogilskiego i utworzenia torowiska dla szyb­ kiego tramwaju, planów utworzenia ogromnego centrum biznesowo-handlowego przy Dworcu Głównym oraz budowy „Galerii Kazimierz'' - pierwszej galerii handlowej w centrum miasta, a nie na jego obrzeżach. Na szybkim rozwoju miasta zyskuje nie tylko ono samo, ale i firmy, które mają tu swoje siedziby, a na rozwoju przedsiębiorczości zyskuje cały region. Kraków nie jest w stanie zapewnić bazy noclegowej wszystkim zainteresowanym, co sprzyja ich ekspansji na gminy sąsiednie.
Item
Lokalizacja nieruchomości lokalowych względem szlaków komunikacyjnych a zmienność cen transakcyjnych na terenie dzielnicy Stare Miasto w Krakowie
(PWSZ Jarosław, 2010) Jasińska, Elżbieta; Preweda, Edward; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
W pracy przedstawiono segmentację najdroższej dzielnicy Krakowa, włączając do analiz położenie nieruchomości przy wybranej ulicy. Jest to trudny proces, ponieważ zmusza do przedstawienia problemu, rezygnując z wyrażania atrybutów poprzez przypisywanie im wartości liczbowych. Na taką możliwość pozwala podział w oparciu o model drzew klasyfikacyjnych C&RT. Przeprowadzone badanie potwierdza, że największy wpływ na cenę transakcyjną nieruchomości ma właśnie usytuowanie przy konkretnej ulicy, szczególnie gdy jej nazwa jest rozpoznawalna oraz nie występują na niej linie komunikacji zbiorowej. Dodatkowo, ulice te nie tworzą zamkniętych obszarów, które pozwalałyby na wydzielenie stref. Są rozproszone wokół głównych szlaków komunikacyjnych Starego Miasta, rozpoczynając od Rynku Głównego.