OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Motywacje i preferencje czytelnicze w edukacji historycznej
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016) Mazur, Piotr; Stępnik, Andrzej; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Item
Drewno w budowie maszyn: historia najważniejszego tworzywa
(Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2011) Sydor, Maciej; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Książka liczy ok. 400 stron, zawiera 182 rysunki, składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym objaśniono jej myśl przewodnią, w drugim – posługując się oświeceniowym rozumieniem etosu inżyniera – opisano triadę: inżynier, drewno i maszyna. W dalszej części przedstawiono specyficzne właściwości konstrukcyjne drewna. Zasadniczą częścią pracy jest rozdział trzeci, będący przeglądem dziejów maszyn zbudowanych ze znaczącym udziałem drewna. Przeanalizowano w nim wpływ najważniejszego historycznie tworzywa inżynierskiego, jakim jest drewno, na rozwój naszej kultury materialnej. Nie pominięto roli Polaków w rozwoju techniki europejskiej i światowej. W rozdziale czwartym opisano przykłady współczesnego zastosowania drewna do budowy urządzeń typu maszynowego. Książkę zamyka, krótka rekapitulacja oraz indeksy rzeczowy i osobowy.
Item
Roger Raczyński – ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rumunii w latach 1938-1940
(Związek Polaków w Rumunii, 2016) Durka, Jarosław; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Roger Adam Raczyński s-a născut în 1889 în Varșovia. A finalizat studiile în domeniul agriculturii în Leipzig, iar apoi în pictură în München.De ministerul polonez al afacerilor externe a fost legat din 1918 participând la lucrările conferinței versailiene, iar apoi fiind secretar la Camera Deputaţilor RP din Roma, în calitate de coordonator al referatului minorităților naționale din Ministerul Afacerilor Externe din Varșovia și delegat al ministerului în Comisia de Lichidare din Poznań. În 1921 și-a încheiat misiunea la Ministerul Afacerilor Externe și s-a dedicat administrării proprietății familiale din Rogalin în Wielkopolska. A rămas activ politic și a fost unul dintre cei mai importanți politicieni conservatori din Polonia. În funcția sa s-a întors după lovitura de stat din mai. L-a sprijinit pe Józef Piłsudski, a devenit guvernator de Poznań, iar apoi viceministru al agriculturii. În 1938 a început din nou activitatea în Ministerul Afacerilor Externe – a devenit ambasadorul RP la București. Perioada misiunii diplomatice în capitala României a fost foarte importantă având în vedere izbucnirea războiului, evacuarea armatei poloneze și a guvernului. Atitudinea ambasadorului a fost una fundamentală și nu fără controverse. Raczyński a avut un rol important în crearea Guvernului RP în exil. Funcția de ambasador a îndeplinit-o până pe 4 noiembrie 1940. În 1942 a rămas încă în calitate de deputat polonez în guvernul grecesc din exil. A murit în 1945 în Atena.
Item
Twierdze w Krzepicach i Dankowie w świetle najnowszych badań
(Wydawnictwo Napoleon V, 2015) Herman, Radosław; Dudak, Wojciech; Kobus, Andrzej; ARCH-TECH Sp. z o.o.; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
"The fortresses in Krzepice and Danków in the light of the latest research". The two castles in Krzepice and Danków are located not far from each other, upon the Liswarta River, on the boarder of Lesser Poland, Greater Poland and Silesia. Both fortresses were built in places dating from mediaeval times, the places whose history was strongly influenced by their location near the border. In the 17th century, when the castles flourished, they were strengthened with bastion fortifications. Despite many similarities, the fortresses differ with regards to their ownership issues. The one in Krzepice belonged to the monarch and was the headquarters of the county office, while the other one in Danków was someone’s private property. That aspect influenced significantly both the original layout of the fortresses and the pace and character of changes which influenced their structure over the years. Yet, their final plight was similar, typical to many fortresses at the end of the Polish-Lithuanian Commonwealth. After their abrupt development about the middle of the 17th century, at the beginning of the next century they faced the period of stagnation, followed by gradual destruction. In 2014, the castles in Krzepice and Danków were subject to an initial archeological and historical examination which makes the history of the fortresses more familiar and helps us verify previous scientific findings
Item
Badania archeologiczne zamku w Dankowie nad Liswartą
(Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, 2015) Dudak, Wojciech; Herman, Radosław
Results of excavations of the castle in Danków on the Liswarta river Dankow appears in the pages of history at the beginning of the 13th century. The town was once situated on the trail leading from Sieradz to Kraków, on the border of Little Poland, Silesia and Great Poland, at the crossing of the Liswarta River. Danków was probably owned by the Rogowski family in the 14th century, and by the Kobylański family in the 16th century. In the 17th century, the new owners, the Warszycki family, had their residence here and raised bastion fortifications that remain to this day. Archaeological research on a survey carried out in 2014 aimed at a preliminary determi-nation of layers in the fortified bastion. Activities concentrated on the only apparent element of secular building in the castle, that is the ruins of the so-called Castellans House. The results of the partial investigation suggest that it may be associated with residential buildings that existed prior to the construction of the fortification. A skeleton burial, discovered in the wall surrounding the church, may confirm hypotheses about land use predating the castle’s fortress. Combining the discovery of this tomb with information from written sources, this article suggests that the area occupied in the 17th century by the current church already functioned as a cemetery that might be associated with an older, perhaps medieval, temple. The preliminary research gathered a collection of movable relicts, the oldest of which dates from the 15th century. The area covered by the study does not ascertain any presence of cultural layers associated with the operation of the castle. Presumably these were destroyed during levelling and agri-technical works.