OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Postprawda w życiu publicznym. Zapis debaty z udziałem Krzysztofa Brzechczyna, Cezarego Kościelniaka i Rafała P. Wierzchosławskiego
(Fundacja "Otaczaj Blaskiem", 2023-03-21) Brzechczyn, Krzysztof; Kościelniak, Cezary; Wierzchosławski, Rafał Paweł; Adam Mickiewicz University
This debate on post-truth started with Krzysztof Brzechczyn’s analysis of the phenomenon from the classical standpoint, claiming, first of all, that post-truth is far from being a new concept. Gossip, rumor, slander, pamphlets – all synonymous with post-truth and as old as time – have functioned well, culminating with the systemic inversion of customary meanings in real socialist times, known colloquially now as newspeak. Rafał Paweł Wierzchosławski examined post-truth from the perspective of the ongoing (academic) discussion with regard to the so ciology of knowledge and science. In this context, he mentioned the category of deliberate ignorance, referring also to the problem of the impartiality of experts. Cezary Kościelniak, on the other hand, argued post-truth to be a modern the phenomenon linked to the development of the Internet and social media, and analyzed the phenomenon from the perspective of Christian philosophy. In the second part of the debate, the speakers answered questions from the audience.
Item
Kategoria osobowości internetowej
(Instytut Badań Edukacyjnych, 2023) Szwejka, Łukasz; Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
Większość ludzi formułuje własne sądy pod wpływem liderów opinii. Ci z kolei, w dobie internetu, stali się influencerami. Popularność influencerów w młodym pokoleniu sprawia, że część z nich wyrasta na nowych idoli, stanowiąc namiastkę autorytetów. Twórczość internetowa nie musi stać w opozycji do tradycyjnych autorytetów mających możliwość docierania do młodych również za pośrednictwem nowych mediów.
Item
Skąd mam to wiedzieć? Problemy rodziców dzieci z niepełnosprawnościami z uzyskaniem zrozumiałej dla nich informacji
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2022) Całek, Grzegorz; Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Artykuł przedstawia refleksje na temat problemów rodziców dzieci z niepełnosprawnościami z uzyskaniem zrozumiałych dla nich informacji dotyczących: niepełnosprawności, terapii najlepszych dla danego rodzaju niepełnosprawności, orzeczeń, które można uzyskać w związku z niepełnosprawnością, a także wynikających z nich udogodnień dla dziecka w szkole oraz innych uprawnień. W tekście zostały zaprezentowane wyniki wywiadów prowadzonych z rodzicami dzieci z zespołem Aspergera, które pozwoliły odpowiedzieć na pytanie: dlaczego dla rodziców brak dostępu do informacji jest tak istotnym problemem, a także: jak to jest możliwe, że rodzicom brakuje tych informacji w XXI wieku – w świecie nieograniczonego dostępu do internetu.
Item
Models of incorporation of the right to Internet access into national legal orders
(Nakladatelství Leges, 2022-12-13) Milczarek, Ewa; Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
The information revolution, and the associated rapid development of technology , has led to significant social changes. Currently every aspect of our life depends on access to the internet. The conceptualization of the right to internet access is a consequence of these changes and nowadays this right is perceived as a fundamental right. Many countries have started to implement it into their legal systems. The paper separates and assesses individual strategies of incorporating this law: a) the Greek model-introducing the right to internet access into the constitutional order, b) the Estonian model-constituting the right to internet access at the statutory level, c) the French model instrumental norm inference recognizing the right to internet access as legitimate by means of instrumental norm inference, d) the Italian model-adoption of a non-binding declaration. The research aim of the article is to answer the question: does the right to internet access require direct introduction to the state's constitutional order? The discussion intends to define the desired place of the internet right in the national legal order.
Item
Polityka kulturalna
(Wydawnictwo Sejmowe, 2016) Dziewulak, Dobromir; Uniwersytet Warszawski
Kwartalnik „Studia BAS” nr 2(46)2016, zatytułowany Polityka kulturalna, zawiera osiem artykułów, w których przedstawiono wybrane zagadnienia polityki kulturalnej w Polsce i na świecie. Zeszyt otwiera artykuł Daniela Przastka. Autor zaprezentował temat dotyczący polityki kulturalnej w Polsce po roku 1989 i na świecie. Jolanta Adamiec i Anna Zygierewicz przedstawiły ideę Europejskiej Stolicy Kultury (ESK) i doświadczeń zebranych w trakcie 30 lat organizowania tych obchodów przez kolejne miasta. Ewa Janicka-Olejnik opisała zjawisko partycypacji polskiego społeczeństwa w szeroko rozumianej kulturze współczesnej. Dobromir Dziewulak przedstawił problematykę edukacji kulturalnej i artystycznej w szkolnictwie obowiązkowym w Polsce i wybranych krajach europejskich. Justyna Osieckaj-Chojnacka zaprezentowała problematykę czytelnictwa i działań na rzecz jego upowszechniania w Polsce. Dominik Batorski, Mirosław Filiciak i Jan M. Zając omówili zmiany w sferze kultury związane z promowaniem i dystrybuowaniem jej treści w internecie, a także przemiany uczestnictwa w kulturze. Elżbieta Malinowska-Misiąg przedstawiła zagadnienie finansowania kultury w Polsce ze źródeł publicznych. Tomasz Kukołowicz, Marlena Modzelewska, Paweł Siechowicz i Aleksandra Wiśniewska przedstawili rolę samorządu terytorialnego w finansowaniu polityki kulturalnej w Polsce w latach 1990–2015.