OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Opis początków psychoanalizy w powieści Prusa? (Przyczynek do wiedzy o powstawaniu "Lalki")
(Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983-10) Kuśmierczyk, Seweryn; Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
Przedstawienie wydarzeń, które doprowadziły do wprowadzenia przez Bolesława Prusa do "Lalki" opisu seansu hipnotycznego. Odczyty Juliana Ochorowicza na temat hipnozy dały początek sporowi, w którym brał udział Bolesław Prus pisząc w "Kronice tygodniowej" i wprowadzając opis seansu hipnotycznego do powieści "Lalka".
Item
Noce w Gardzienicach
(Wydawnictwo Współczesne RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1985-04) Kuśmierczyk, Seweryn; Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
Opis całonocnego spotkania w Gardzienicach zorganizowanego przez Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice jesienią 1984 roku.
Item
Is Näwa Bägʿu an Ethiopian Cross?
(Institute of Ethiopian Studies / Frobenius Institut, Johann Wolfgang Goëthe Universität, 1988) Balicka-Witakowska, Ewa; Uppsala University
Item
Le psautier éthiopien illustré de Belēn Sägäd
(Uppsala Universitet, 1983) Balicka-Witakowska, Ewa; Uppsala University
Item
The Iconography of the Deposition in Ethiopian Painting
(Pindar Press, 1989) Balicka-Witakowska, Ewa; Uppsala University