OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Zróżnicowanie fiskalnych skutków gminnej polityki podatkowej w Polsce
(Biuro Analiz Sejmowych, 2021-05) Felis, Paweł; Otczyk, Grzegorz; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Item
Czy PIT komunalny może ograniczyć rozlewanie się miast?
(Biuro Analiz Sejmowych, 2021-05) Neneman, Jarosław; Roszkowska, Sylwia; Uniwersytet Łódzki
Item
Wydajność fiskalna podatków lokalnych, jej uwarunkowania i przestrzenne zróżnicowanie w Polsce
(Biuro Analiz Sejmowych, 2021-05) Śmiechowicz, Joanna; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Item
Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatkach państwowych
(Biuro Analiz Sejmowych, 2021-05) Wójtowicz, Katarzyna; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Item
Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego – aspekty teoretyczne
(Biuro Analiz Sejmowych, 2021-05) Szołno-Koguc, Jolanta; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie