OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Centralny Rejestr Wyborców - przegląd rozwiązań międzynarodowych. Wnioski dla Polski
(Biuro Analiz Sejmowych, 2009) Dziewulak, Dobromir; Pol, Albert; Uniwersytet Warszawski; Biuro Analiz Sejmowych
W opracowaniu podjęto próbę wyjaśnienia powszechności funkcjonowania centralnych rejestrów wyborców w innych krajach poddając analizie porównawczej zasady funkcjonowania rejestrów, podstawy prawne oraz przykłady systemowych rozwiązań. Na tym tle dokonano przeglądu ogólnych zasad funkcjonowania rejestrów wyborców na świecie. Bardziej szczegółowo przedstawiono funkcjonowanie rejestrów wyborców w 15 wybranych krajach Europy oraz podjęto próbę wyjaśnienia czy są to rejestry centralne. Na tle rozwiązań w innych krajach omówiono także założenia koncepcji wprowadzenia centralnego rejestru wyborców w Polsce oraz przedstawiono szacunkowe koszty jego wdrożenia.
Item
Status służby parlamentarnej w krajach Unii Europejskiej
(Biuro Analiz Sejmowych, 2008) Dziewulak, Dobromir; Uniwersytet Warszawski
W opracowaniu podjęto próbę dokonania analizy porównawczej statusu służby parlamentarnej w państwach Unii Europejskiej. Omówiono podstawy prawne, przeanalizowano status urzędników parlamentarnych, urzędników służby cywilnej i urzędników państwowych. Poszukując odpowiedzi na pytanie czy istnieją jednolite rozwiązania charakterystyczne dla służby parlamentarnej dokonano porównawczego przeglądu wybranych zagadnień związanych z naborem do służby parlamentarnej, gwarancjami zatrudnienia, przebiegiem kariery zawodowej i możliwością realizacji przeniesień służbowych do innych działów administracji publicznej. Poddano analizie szczególne uprawnienia, ograniczenia oraz odpowiedzialność dyscyplinarną jakim podlegają urzędnicy parlamentarni a także przedstawiono zagadnienie kształtowania polityki wynagrodzeń oraz rozwiązania dotyczące rozstrzygania roszczeń pracowniczych.
Item
Precedencja stanowisk publicznych w Polsce
(Biuro Analiz Sejmowych, 2009) Dziewulak, Dobromir; Uniwersytet Warszawski
W opracowaniu podjęto próbę prezentacji aktualnego stanu precedencji stanowisk publicznych w Polsce. Omówiono historyczne znaczenie terminu precedencja oraz przedstawiono kształtowanie się porządku najwyższych godności w polskiej tradycji. Poddano analizie zasady współczesnej hierarchii najwyższych stanowisk państwowych w RP i na tym tle przedstawiono precedencję stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie oraz stanowisk samorządowych w powiecie i gminie (mieście). Omówiono także precedencję w korpusie dyplomatycznym i Kościele katolickim.
Item
Wymiar czasu pracy nauczycieli w wybranych państwach Unii Europejskiej
(Biuro Analiz Sejmowych, 2009) Dziewulak, Dobromir; Uniwersytet Warszawski
This article attempts to give a comparative overview of working time of teachers in primary and secondary (lower and higher levels) education in Poland and selected EU member states. It provides an analysis of the working time of a teacher in the context of other comparative data, including the duration of a lesson unit, the duration of a school year and the number classroom learning hours per week for each level of education. the classification of educational levels applied by The International Standard Classification of Education is also described.
Item
Etykieta flagowa
(Biuro Analiz Sejmowych, 2009) Dziewulak, Dobromir; Uniwersytet Warszawski
This article attempts to explain matters related to the flag of the Republic of Poland which is one of its most important national symbols. The author presents the history of, and the legal basis for, the Polish national flag, as well as the general principles for the care and display of the flag. The order of precedence of flags and other rules of flag protocol are also discussed. The article also contains many specific instructions on how the flag is to be used properly.