OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Environmentally Adjusted Analysis of Agricultural Efficiency: A Systematic Literature Review of Frontier Approaches
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2023-03-30) Staniszewski, Jakub; Matuszczak, Anna; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
The paper reviews 200 papers regarding environmentally adjusted analysis of agricultural efficiency found in the Scopus database. Based on the PRISMA method the scope of the review was limited to papers where efficiency is assessed with data envelopment analysis (DEA) or stochastic frontier anal ysis (SFA). The aim of this paper is to identify how efficiency analysis can be enhanced to take into account environmental aspects of agricultural production and indicate the research trends and gaps. Regarding the trends, most of the studies refer to agriculture in Europe, with a noticeable increasing trend in Asia. The production directions under research mainly include crops or milk production, usu ally in the farm scale. It can also be observed that a typical economic efficiency model is developed to include new environmentally detrimental inputs or undesirable outputs, such as fertilizing, climate impact, crop protection, water footprint, and energy usage. The most common determinants were farmers features, scale of production, intensification, agricultural practices, quality of the produc tion environment, macroeconomic environment, specialization, environmental practices, and farm features. The following research gaps were identified. The case studies of Africa and North America are limited, like those at the field and local levels as well as those related to horticultural and ani mal production other than milk production. The SFA approaches are underdeveloped in comparison DEA, like approaches other than additional inputs/outputs. In particular, the by-production ap proach seems promising. Limited attention has been paid to soil condition, biodiversity, waste gen eration in agriculture, and positive externalities provided by the agriculture. An interesting and less investigated area in terms of performance determinants remain farmers’ behavioral features
Item
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (39)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017) Bański, Jerzy; Czyżewski, Bazyli; Filipiak, Tadeusz; Maciejczak, Mariusz; Matuszczak, Anna; Runowski, Henryk; Zegar, Józef Stanisław; Zegar, Józef Stanisław; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akadema Nauk; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Cele społeczne w polityce zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Perspektywy rozwoju rolnictwa na drodze intensyfikacji industrialnej. Wpływ płatności za dobra publiczne na renty ekonomiczne w rolnictwie w Polsce na tle krajów UE-27. Instrumenty kształtowania ładu przestrzennego na obszarach wiejskich w Polsce.
Item
Czynniki polityki rozwojowej w gospodarce żywnościowej wybranych krajów z uwzględnieniem gospodarki opartej na wiedzy
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017) Dybowski, Grzegorz; Pawlak, Karolina; Poczta-Wajda, Agnieszka; Nosecka, Bożena; Jaworski, Ryszard; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Polityka rozwojowa a zmiany jakościowe w wybranych krajach. Determinanty sukcesu lub stagnacji w światowej gospodarce żywnościowej. Gospodarka oparta na wiedzy w celach i realizacji wspólnej polityki rolnej UE. Doradztwo na rzecz rolnictwa w Polsce w obecnej sytuacji ekonomiczno-społecznej.
Item
Possibilities for supporting rural development in selected European Union policies
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008) Chmieliński, Paweł; Feltynowski, Marcin; Jachymek, Małgorzata; Przybyłowski, Adam; Ziomek, Agnieszka; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Uniwersytet Łódzki; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Akademia Morska w Gdyni; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Rola polityki transportowej i spójności w rozwoju obszarów wiejskich. Inwestycje w odnawialne źródła energii: polityka energetyczna, pakiet energetyczny, programy UE wspierające odnawialne źródła energii. Działania na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej w politykach sektorowych. Możliwości rozwoju systemów informacji przestrzennej na obszarach wiejskich. Zasady i kierunki działań polityki społecznej wobec wsi.
Item
Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w wybranych politykach Unii Europejskiej
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008) Chmieliński, Paweł; Feltynowski, Marcin; Jachymek, Małgorzata; Przybyłowski, Adam; Ziomek, Agnieszka; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Uniwersytet Łódzki; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Akademia Morska w Gdyni; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Rola polityki transportowej i spójności w rozwoju obszarów wiejskich. Inwestycje w odnawialne źródła energii: polityka energetyczna, pakiet energetyczny, programy UE wspierające odnawialne źródła energii. Działania na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej w politykach sektorowych. Możliwości rozwoju systemów informacji przestrzennej na obszarach wiejskich. Zasady i kierunki działań polityki społecznej wobec wsi.