OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Conditions for the Competitiveness of the Agricultural Sector in the EU, Japan, Canada, Vietnam, and Mercosur Countries
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2023-03-30) Jabkowski, Dawid; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
The main purpose of this paper was to identify the resource conditions for the competitiveness of the agricultural sector in the European Union (EU), Japan, Canada, Vietnam, and Mercosur countries. The study proved that these countries demonstrate a strong competitive potential. The largest labor resources are found in the Vietnamese agriculture, even though it has witnessed an outflow of 40% of its workforce over the recent years. The EU exhibits high levels of gross fixed capital formation in the agricultural sector. Conversely, the Vietnamese agriculture recorded the fastest growth in capital expenditure. Canada and Mercosur countries have a considerable area of agricultural land and a concentrated agrarian structure, and thus can benefit from economies of scale which, in turn, determine their global competitiveness. It is the opposite in Japan and Vietnam, with over 90% of farms having an area up to 5 ha.
Item
Prospects for the Development of Polish Agri-Food Exports to the Regional Comprehensive Economic Partnership Countries
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2022-12-22) Ambroziak, Łukasz; Szczepaniak, Iwona; Pawlak, Karolina; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
The aim of the article is to describe Polish agri-food exports to countries that are members of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and to assess the possibilities of developing exports of Polish food producers to the markets of these countries. The study was conducted, among others, with the use of a synthetic perspective index based on the data from Statistics Poland and the WITSComtrade database. The study shows that RCEP countries have a relatively low share in Polish agrifood exports (2.7% in 2021) and the trade is characterized by a permanently negative balance of food turnover. In the context of the growth prospects for Polish exports, it is difficult to speak of the same product groups in all markets. On the contrary, the choice of a given market determines which products can be regarded as prospective in Polish exports to this market. The products include not only processed, but also agricultural and low-processed ones. There is a risk that the agreement, which has been in force since the beginning of 2022, will cause the diversion effect, consisting in reducing the trade of RCEP countries with non-RCEP countries. This may make it necessary to adapt the trade strategy implemented on the Asian market by EU countries, including Poland, to the new conditions
Item
Input-output flows and developmental implications for Polish agriculture
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017) Góral, Justyna; Mrówczyńska-Kamińska, Aldona; Klimkowski, Cezary; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Discussing selected issues referring to input-output analysis, identifying on this basis the role of Polish agribusiness sector in national economy and creating short- and mid-term projections about changes in these parts of input-output tables that concern Polish agriculture and food industry. Chapters: The importance of agriculture in the economy. Analysis of development processes in agriculture at using input-output tables. Projection of input-output flows in agribusiness in Poland after 2020. Projection of changes in the structure of input-output flows and international experience.
Item
Szanse dla polskiego sektora rolno-żywnościowego wynikające z doświadczeń globalnych i regionalnych oraz rozwoju opartego na wiedzy
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Dybowski, Grzegorz; Nosecka, Bożena; Pawlak, Karolina; Woźniak, Leszek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Politechnika Rzeszowska
Celem monografii jest analiza doświadczeń w wykorzystaniu współczesnych czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju opartego na wiedzy oraz zdolności ich adaptacji w polskim sektorze rolno-żywnościowym. Rozdziały: Globalne i regionalne trendy rozwojowe. Możliwości adaptacji w polskiej gospodarce i sektorze rolno-żywnościowym. Transformacja systemowa a handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - studium sektora rolno-żywnościowego. Zarządzanie wiedzą w sektorze gospodarki żywnościowej. Społeczeństwo informacyjne w Polsce, w tym na obszarach wiejskich.
Item
Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (4)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Ambroziak, Łukasz; Bułkowska, Małgorzata; Kosior, Katarzyna; Pawlak, Karolina; Szczepaniak, Iwona; Szczepaniak, Iwona; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Celem pracy jest ocena konkurencyjności polskich producentów żywności i jej wybranych determinant. Rozdziały: Pozycja konkurencyjna Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi na wybranych rynkach. Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (EPA) i jej wpływ na polsko-japoński handel rolno-spożywczy. Umowa o wolnym handlu UE z krajami MERCOSUR i jej wpływ na polski handel rolno-spożywczy. Perspektywy rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi na tle pozostałych państw UE i świata. Przemysł 4.0 - budowanie przewag konkurencyjnych w epoce cyfrowego przełomu.