OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Environmental, Climate, and Economic Aspects of Dairy Cow Farming
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2023) Józwiak, Wojciech; Mirkowska, Zofia; Sobierajewska, Jolanta; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
The aim of the research was to determine the significance of cattle farming (especially dairy cows) in the use of forage area, mainly permanent grassland, and its relationship with the natural environment in terms of greenhouse gas emissions (methane), water consumption, and biodiversity. The analysis concerned 1,823 dairy farms under observation of the Polish FADN between 2018 and 2020 and managed by natural persons. The following aspects were taken into account: production potential of farms, production and economic results, organization of plant and animal production depending on the structure of forage area determined by the share of permanent grassland in the area. It was found that the production potential of the dairy farms under consideration and their production and economic results were negatively correlated with increased share of permanent grassland in the forage area. It was also found that a higher share of permanent grassland in the forage area: meant a higher share of valuable nature area in the farm; was specifically correlated with the balance of organic matter in the soil; the balance was positive in all of the considered cases, i.e., they kept an increasing amount of water in the soil and increasing amounts of carbon dioxide each year; resulted in a significant increase in water consumption per 1 liter of milk produced, but the situation was related to increased share of permanent grassland in the forage area and lower milk yield of cows.
Item
Farms and Their Holders Implementing Agri-Environment-Climate Measures
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2023-06-28) Józwiak, Wojciech; Mirkowska, Zofia; Sobierajewska, Jolanta; Ziętara, Wojciech; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
The article contains characteristics of farms implementing agri-environment-climate measures in diverse natural conditions defined by the valorization index of agricultural production area. Considering the farm size, three types of the conditions were distinguished: difficult, average, and favorable. Attention was focused on the production potential of farms, their human capital, and economic situation. The subject of the research was a group of 1,175 individual farms covered by the Polish FADN, which implemented agri-environment-climate measures under the 2014–2020 common agricultural policy between 2018 and 2020. It was not a representative sample for the entire population of farms implementing the above-mentioned measures. Farms operating in difficult habitat conditions had a lower production potential (agricultural area, economic size, capital, and capital–labor ratio). The share of farmers with agricultural education was also lower in the group. As a result, income from such farms was lower, the fixed assets replacement rate was lower and the farm was incapable of competing on the domestic market. The ability was demonstrated only by farms functioning in favorable habitat conditions. The share of payments in the income of the analyzed farms was also higher, on average, by 21.7 p.p., as compared to the average share of payments in the income of other farms with a similar agricultural area. The study shows that there is a very large share of subsidie in the income of the groups of farms implemetnting agri-environment-climate measures and a clear positive connection between longer working hours (at least 2120 hours per year) of the farm manager with the economic situation of the farm.
Item
Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (5)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019) Adamski, Marcin; Jarzębowski, Sebastian; Józwiak, Wojciech; Kagan, Adam; Mirkowska, Zofia; Skarżyńska, Aldona; Sobierajewska, Jolanta; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin; Zieliński, Marek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Jest to ostatnia z serii pięciu publikacji poświęconych zachowaniu się krajowych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych w warunkach dyktowanych zachodzącymi zmianami klimatu i spodziewaną zmianą polityki rolnej, jaka może zajść w 2021 roku, a dalej – jej realizacją w kilku następnych latach. Rozdziały: Ograniczenia rozwoju i modernizacji gospodarstw oraz przedsiębiorstw rolnych. Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw rolnych. Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne w Polsce. Efektywność funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych - możliwości wzrostu efektywności produkcji w rolnictwie polskim. Geneza obszarów Natura 2000 w prawie międzynarodowym, ich charakterystyka w Polsce w ujęciu regionalnym, a także rola wybranych działań WPR 2014-2020 we wsparciu gospodarstw rolnych z tych obszarów. Produkcyjność czynników wytwórczych oraz efektywność produkcji wybranych produktów roślinnych. Ocena rezultatów produkcji wybranych dóbr rolniczych w gospodarstwach ekologicznych. Projekcja opłacalności uprawy zbóż i rzepaku w 2022r. Znaczenie gospodarstw rolnych w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności.
Item
Agricultural company and agricultural holding towards climate and agricultural policy changes (4)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Abramczuk, Łukasz; Augustyńska, Irena; Bębenista, Arkadiusz; Józwiak, Wojciech; Mirkowska, Zofia; Skarżyńska, Aldona; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin; Józwiak, Wojciech; Zieliński, Marek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
It is the fourth out of five publications devoted to functioning of agricultural enterprises and farms under conditions of changes in climate and the anticipated change in agricultural policy which is expected to take place in 2021 and beyond – its performance in the next several years. Chapters: Climate change and its effects. Large agricultural holdings and labour productivity in polish agriculture and in other selected EU countries in 2016. Impact of Natura 2000 areas on the functioning of farms. A comparison of pig holdings in Poland and in the selected EU countries. Gross margin of selected agricultural products in 2017 – regional perspective.
Item
Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (4)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Abramczuk, Łukasz; Augustyńska, Irena; Bębenista, Arkadiusz; Dargiewicz, Aleksander; Józwiak, Wojciech; Mirkowska, Zofia; Pepliński, Benedykt; Skarżyńska, Aldona; Sobierajewska, Jolanta; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin; Józwiak, Wojciech; Zieliński, Marek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Jest to czwarta z serii pięciu publikacji poświęconych zachowaniu się krajowych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych w warunkach dyktowanych zachodzącymi zmianami klimatu i spodziewaną zmianą polityki rolnej, jaka może zajść w 2021 roku, a dalej – jej realizacją w kilku następnych latach. Rozdziały: Najważniejsze problemy gospodarstw rolnych w najbliższej dekadzie - zmiany klimatu, zmiany sytuacji społecznej. Rola dużych gospodarstw rolnych we wzroście produktywności pracy w rolnictwie polskim na tle sytuacji w wybranych krajach UE. Obszary Natura 2000 w UE i ich wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Konkurencyjność polskich gospodarstw trzodowych na tle wybranych krajów UE. Regionalne zróżnicowanie opłacalności produkcji wybranych produktów rolniczych w 2017 r.