OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Wages for Paid Labor, Farmers’ Own Labor Payment, and Production Efficiency in the Case of Polish Farms Classified by Types of Farming
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2022-03-28) Skarżyńska, Aldona; Abramczuk, Łukasz; Goławska, Monika; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
The aim of the research was to evaluate wages of wage earners and farmers’ own labor payment based on farm income in terms of various types of farming in Poland. The paper also examines the impact of subsidies on the payment of farmers’ own labor inputs and production efficiency. The research involved farms keeping accounting records, which were classified by the FADN methodology (TF8). The analysis uses standard results from 2010, 2015, and 2019 processed in the FADN EU system. Relatively low wages for wage earners were observed on farms specialized in permanent crops (EUR 2.12–2.76/hour) and horticulture (EUR 2.05–3.32/hour), and quite high on mixed farms (EUR 4.05–6.67/hour) and farms specialized in other grazing livestock (EUR 3.98–6.04/hour). Assuming wages for wage earners as the cost of one hour of farmers’ own labor, at the level of income without subsidies, farmers’ own labor was fully paid only on farms specialized in horticulture and granivores, as well as in 2010 and 2015 on farms specialized in permanent crops. On the other hand, income with subsidies ensured full payment of farmers’ own labor on farms specialized in horticulture and granivores; in 2010 on farms specialized in field crops, as well as in 2010 and 2015 on farms specialized in permanent crops and dairy cows. In the remaining cases (i.e., types and years), farmers’ own labor inputs were partially paid (from 22.2 to 96.9%). The research concerned commercial farms with market-oriented production. However, there are also farms in Poland, which are not so closely linked with market, therefore their economic situation may be much worse. As a consequence, their opportunities to generate income and pay for farmers’ own labor can be limited
Item
Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (5)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019) Adamski, Marcin; Jarzębowski, Sebastian; Józwiak, Wojciech; Kagan, Adam; Mirkowska, Zofia; Skarżyńska, Aldona; Sobierajewska, Jolanta; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin; Zieliński, Marek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Jest to ostatnia z serii pięciu publikacji poświęconych zachowaniu się krajowych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych w warunkach dyktowanych zachodzącymi zmianami klimatu i spodziewaną zmianą polityki rolnej, jaka może zajść w 2021 roku, a dalej – jej realizacją w kilku następnych latach. Rozdziały: Ograniczenia rozwoju i modernizacji gospodarstw oraz przedsiębiorstw rolnych. Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw rolnych. Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne w Polsce. Efektywność funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych - możliwości wzrostu efektywności produkcji w rolnictwie polskim. Geneza obszarów Natura 2000 w prawie międzynarodowym, ich charakterystyka w Polsce w ujęciu regionalnym, a także rola wybranych działań WPR 2014-2020 we wsparciu gospodarstw rolnych z tych obszarów. Produkcyjność czynników wytwórczych oraz efektywność produkcji wybranych produktów roślinnych. Ocena rezultatów produkcji wybranych dóbr rolniczych w gospodarstwach ekologicznych. Projekcja opłacalności uprawy zbóż i rzepaku w 2022r. Znaczenie gospodarstw rolnych w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności.
Item
Agricultural company and agricultural holding towards climate and agricultural policy changes (4)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Abramczuk, Łukasz; Augustyńska, Irena; Bębenista, Arkadiusz; Józwiak, Wojciech; Mirkowska, Zofia; Skarżyńska, Aldona; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin; Józwiak, Wojciech; Zieliński, Marek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
It is the fourth out of five publications devoted to functioning of agricultural enterprises and farms under conditions of changes in climate and the anticipated change in agricultural policy which is expected to take place in 2021 and beyond – its performance in the next several years. Chapters: Climate change and its effects. Large agricultural holdings and labour productivity in polish agriculture and in other selected EU countries in 2016. Impact of Natura 2000 areas on the functioning of farms. A comparison of pig holdings in Poland and in the selected EU countries. Gross margin of selected agricultural products in 2017 – regional perspective.
Item
Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (4)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Abramczuk, Łukasz; Augustyńska, Irena; Bębenista, Arkadiusz; Dargiewicz, Aleksander; Józwiak, Wojciech; Mirkowska, Zofia; Pepliński, Benedykt; Skarżyńska, Aldona; Sobierajewska, Jolanta; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin; Józwiak, Wojciech; Zieliński, Marek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Jest to czwarta z serii pięciu publikacji poświęconych zachowaniu się krajowych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych w warunkach dyktowanych zachodzącymi zmianami klimatu i spodziewaną zmianą polityki rolnej, jaka może zajść w 2021 roku, a dalej – jej realizacją w kilku następnych latach. Rozdziały: Najważniejsze problemy gospodarstw rolnych w najbliższej dekadzie - zmiany klimatu, zmiany sytuacji społecznej. Rola dużych gospodarstw rolnych we wzroście produktywności pracy w rolnictwie polskim na tle sytuacji w wybranych krajach UE. Obszary Natura 2000 w UE i ich wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Konkurencyjność polskich gospodarstw trzodowych na tle wybranych krajów UE. Regionalne zróżnicowanie opłacalności produkcji wybranych produktów rolniczych w 2017 r.
Item
Agricultural company and agricultural holding towards climate and agricultural policy changes (3)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017) Abramczuk, Łukasz; Adamski, Marcin; Augustyńska, Irena; Czułowska, Magdalena; Józwiak, Wojciech; Skarżyńska, Aldona; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin; Józwiak, Wojciech; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Problems that farms will have to face by 2025. Evaluation of the development capacity of medium-sized farms in the context of climate change and economic policy. Efficiency and farms afforesting lands against a background of other farms in 2006-2014. Competitiveness of the Polish dairy farms and beef cattle farms against a background of similar farms from the selected European Union countires. Gross margin of selected agricultural products in 2016 – regional perspective.