OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Ryzyko w gospodarce żywnościowej - teoria i praktyka
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017) Góral, Justyna; Wigier, Marek; Kowalski, Andrzej; Rembisz, Włodzimierz; Kulawik, Jacek; Pawłowska-Tyszko, Joanna; Soliwoda, Michał; Józwiak, Wojciech; Mirkowska, Zofia; Klimkowski, Cezary; Ambroziak, Łukasz; Szczepaniak, Iwona; Zawadzka, Danuta; Wrzaszcz, Wioletta; Prandecki, Konrad; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Ekonomia polityczna ryzyka cenowego w rolnictwie. Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w sektorze żywnościowym. Megatrendy liniowe czy nieliniowe: czy można dziś powiedzieć coś rozsądnego o stanie gospodarki w 2025 roku. Dochody gospodarstw rolnych a zmiany kursowe. Ryzyko kursowe a handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Polski. Ryzyko produkcyjne i cenowe na rynku żywca wieprzowego. GMO - wybrane zagrożenia.
Item
Competitiveness of the economy in the context of social policy measures - international perspective
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016) Kowalski, Andrzej; Wigier, Marek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Changes in farm structures from a social aspect in the post-socialist EU Member States since their accession to the EU. Policy and research needs on economic, social and environmental farm performance. Economic and social context of current social policy in the Czech Republic. Productivity Growth vs. Farm Support in EU Agriculture – policy implications. Evaluation of projects from Rural Development Programme in the Czech Republic. Bulgarian Programme for Rural Development (2007-2013): socio-economic outcomes and lessons. Priorities of sustainable development of agriculture and rural areas within the region of Eastern Serbia. Economic and social aspects of Slovak agri-food sector. The Russian food embargo: impact on the national agri-food sector. Food security in Romania – determinants and vulnerabilities. Economic Assessment of Neonicotinoids’ Use Restriction on Sunfower and Maize Farms in Bulgaria and their Reaction. New Challenges for social and Development Policy – an attempt at a summary.
Item
Konkurencyjność gospodarki w kontekście działań polityki społecznej - perspektywa krajowa
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016) Kowalski, Andrzej; Wigier, Marek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Niewielkie gospodarstwa rolne: problem społeczny czy gospodarczy? Relacje cen, rzadkości i produktywności czynnika ziemi - implikacje społeczno-ekonomiczne. Przemiany społeczne na obszarach wiejskich w Polsce. Zmiany jakości życia na obszarach wiejskich. Ocena spójności terytorialnej pod względem społecznym i gospodarczym gmin w Polsce. Płatności ONW jako instrument realizacji celów konkurencyjnych i społecznych. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poprawy wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów Unii Europejskiej. Zrównoważona konsumpcja żywności sposobem na zmniejszenie marnotrawstwa żywności. Nowe wyzwania wobec polityki wzrostu i społecznej
Item
Ekonomia versus środowisko - konkurencyjność czy komplementarność
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015) Kowalski, Andrzej; Wigier, Marek; Wieliczko, Barbara; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Celem opracowania jest prezentacja i analiza relacji między celami środowiskowymi i ekonomicznymi w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i w rozwoju obszarów wiejskich. Autorzy poszczególnych rozdziałów próbują odpowiedzieć na pytanie, na ile cele środowiskowe i ekonomiczne są wobec siebie konkurencyjne, a na ile komplementarne, oraz wskazują pożądany kierunek kształtowania relacji między środowiskiem i gospodarką.
Item
Competitiveness of the Polish food economy in the conditions of globalization and European integration
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014) Kowalski, Andrzej; Wigier, Marek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Czynniki kształtujące konkurencyjność rolnictwa. Wpływ sytuacji na rynkach zewnętrznych na polski sektor rolno-żywnościowy. Ocena wpływu wybranych instrumentów polityki publicznej mających wpływ na zmiany strukturalne w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego. Budżetowe podstawy poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa. Zmiany w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi jako czynnik konkurencyjności obszarów wiejskich. Konkurencyjne gospodarstwa rolne w Polsce obecnie i w przyszłości. Rozwój klastrów eksportujących w kontekście międzynarodowej konkurencyjności polskiego sektora rolno-żywnościowego.