OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Projekcje relacji czynnikowych i produktywnościowych w rolnictwie na przykładzie wybranych krajów UE
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Bezat-Jarzębowska, Agnieszka; Rembisz, Włodzimierz; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Celem monografii jest ocena i dokonanie projekcji relacji czynnikowych i produktywnościowych jako endogennych źródeł wzrostu gospodarczego w rolnictwie oraz obrazujących je technik wytwarzania, które zgodnie z prowadzonym wywodem zmieniają się pod wpływem relacji rzadkości tych czynników. Rozdziały: Kwestie i wyzwania określające relacje czynników produkcji w przyszłości. Założenia odnośnie relacji czynników produkcji w rolnictwie w przyszłości. Ogólne tendencje zmian produkcji i czynników produkcji. Relacje podaży, wydajności i wynagrodzeń czynników produkcji - trendy i projekcje. Relacje techniczne
Item
Sytuacja na światowym rynku ryb i jej wpływ na rozwój sektora rybnego w Polsce
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Hryszko, Krzysztof; Lirski, Andrzej; Mytlewski, Adam; Hryszko, Adam; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Instytut Rybactwa Śródlądowego; Uniwersytet Gdański; Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
Celem pracy jest ocena sytuacji podażowo-popytowej na światowym rynku ryb i innych organizmów wodnych oraz ich produktów z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i regulacji połowów oraz produkcji ryb. Procesy te odniesiono do przemian zachodzących na krajowym rynku ryb i dokonano próby oceny ich wpływu na ten sektor gospodarki rolno-żywnościowej. Rozdziały: Światowy rynek ryb, owoców morza i innych organizmów wodnych. Tendencje rozwojowe krajowego rynku ryb. Ocena wpływu światowych cen ryb na rynek krajowy.
Item
Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen surowców i bezpośrednich nośników energii
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Zalewski, Arkadiusz; Piwowar, Arkadiusz; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Celem pracy jest przedstawienie uwarunkowań mających istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji podażowo-popytowej na światowym rynku nawozów mineralnych. W opracowaniu przedstawiono także aktualne informacje dotyczące rynku nawozów mineralnych w Polsce. Rozdziały: Wielkość wydobycia surowców do produkcji nawozów mineralnych. Wielkość i struktura światowej produkcji nawozów mineralnych. Międzynarodowa wymiana handlowa nawozami mineralnymi. Zużycie nawozów mineralnych. Ceny nawozów i surowców do ich produkcji. Rynek nawozów mineralnych w Polsce - stan obecny i tendencje zmian.
Item
Struktury rynkowe a transmisja cen w łańcuchach rolno-żywnościowych
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017) Kufel-Gajda, Justyna; Figiel, Szczepan; Krawczak, Marcin; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Celem niniejszej monografii jest ocena przebiegu procesów transmisji cen oraz związku między siłą rynkową a charakterem transmisji cen w wybranych krajowych łańcuchach marketingowych produktów żywnościowych. Rozdziały: Transmisja cen w łańcuchu marketingowym. Metody pomiaru pionowej transmisji cen. Model zależności między transmisją cen a strukturami rynku. Przebieg procesów transmisji cen w wybranych łańcuchach rolno-żywnościowych. Wywierana siła rynkowa a właściwości transmisji cen.
Item
Przetwórstwo produktów pochodzenia roślinnego w Polsce w latach 2010-2015
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016) Drożdż, Jadwiga; Judzińska, Agnieszka; Kopiński, Jerzy; Matyka, Mariusz; Mroczek, Robert; Tereszczuk, Mirosława; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa − Państwowy Instytut Badawczy
Celem pracy jest przedstawienie sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zmian, jakie zaszły w produkcji i strukturach branż przemysłu spożywczego zajmujących się przetwórstwem produktów pochodzenia roślinnego w latach 2010-2015.