OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Perswazja w reklamach społecznych
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016) Wójciuk, Anna; Uniwersytet Śląski w Katowicach
W niniejszym artykule, poświęconym zjawisku perswazji w reklamach społecznych, autorka dowodzi, że komunikaty te musi cechować oryginalność językowa, a perswazja jest podstawowym budulcem każdego społecznego przekazu. Przedmiotem analizy są hasła przykładowych komunikatów społecznych.
Item
Metoda eksperymentalna w procesie badania mediów
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016) Olszanecka-Marmola, Agata; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Metoda eksperymentalna, mimo swojej długiej tradycji i niewątpliwej użyteczności, jest rzadko wykorzystywana w procesie badania mediów w warunkach polskich. Prezentowany artykuł wskazuje główne tendencje i potencjalne pola do wykorzystania eksperymentów w sferze badania mediów przez badaczy różnych dyscyplin naukowych (medioznawców, politologów, socjologów i psychologów). Autorka przedstawia podstawowe schematy eksperymentalne oraz sposób ich zastosowania w analizach mediów tradycyjnych (przede wszystkim telewizji) i Internetu.
Item
Pragnienie innego w perspektywie teorii mimetyczno-ofiarniczej René Girarda
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2015) Wiończyk, Grzegorz; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Francuski antropolog René Girard zauważył, że wszystkie ludzkie pragnienia są mimetyczne. Oznacza to, że relacja między podmiotem pragnienia i przedmiotem jest znamionowana obecnością elementu trzeciego, mianowicie pośrednika, który dla podmiotu staje się modelem pragnienia. Schemat ten można również zauważyć w utworach Williama Szekspira. W komedii Jak wam się podoba spotykamy Sylwiusza, który kocha Febe. Ich miłość ma strukturę trójkątną. Febe, będąca przedmiotem pragnienia Sylwiusza, obiera właśnie swego ukochanego za pośrednika mimetycznego pożądania siebie. Według Girarda jest to modelowy przykład miłości własnej, która oparta jest na pragnieniu bycia jak Inny.
Item
Filozofia muzyki Arystoksenosa
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2011) Dittrich, Joanna; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aristoxenus, a great philosopher and a musicologist, followed Aristotle, his teacher, in the theory of science. He attempted to determine the nature of melody and the essence of the existence of harmony. His treatise Harmonika demonstrates that in comparison with music no other object of perception displays so great and so fine an order. A combination of perception and reason is required for full understanding of melody. However, for the music student accuracy of perception stands first in order of importance. What we call harmonics can be divided into seven parts: genera, intervals, notes, systemata, tonoi, modulations and melodic compositions. Aristoxenus drew inspiration from several Aristotelian sources in his interpretation of the science of music, especially from Metaphysics. He also made use of Aristotelian discussions of the four types of cause: essential, formal, efficient and final. The first two are important to answer the following questions: ,,what does melody consist of” and ,,how is it arranged”? In the context of harmonic science matter is necessary so that an object could exist, but it is insufficient to form its own existence. The essence of melody cannot be construed merely as an incomprehensible cluster of sounds. It should be remarkable orderliness between the structure and the matter of melody. Fur-thermore, the final aim is Good identified with the first Substance, the greatest Mind and the Absolute. In this sense music becomes contemplation of the greater Good and Beauty.
Item
Kogo spotyka Dionizos w filozofii Fryderyka Nietzschego?
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2013) Rolka, Malwina; Uniwersytet Śląski w Katowicach
The figure of Dionysus is very important for Nietzsche's philosophy. In the books of the German author we can observe several relationships between this Greek deity and versatile characters, who metaforically stand in for traditional philosophical concepts. Amidst the companions of Dionysus we have to remember about Apollo, Socrates, Ariadne and “God on the cross”. A careful reader can also take note of two apparently hidden relationships, namely that of Dionysus – Zarathustra and Dionysus – Nietzsche. In my text I distinguish two basic groups of these characters. Those that belong to the first group are Apollo, Zarathustra and Nietzsche himself – they hide behind Dionysus and they usually appear, when the German philosopher wants to characterize the category of life which this deity impersonates. The second group is formed by Socrates and “God on the cross” – they represent a decadent life. Only the qualification of Ariadne is questionable. When she stays with her first partner, Theseus, she represents weak “will to power”, but when she becomes associated with Dionysus, she turns into a metaphor of a full life.