OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Perspektywa Riggana. O fokalizacji w filmie Birdman Alejandro Gonzáleza Iñárritu
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2017) Kościński, Jędrzej; Uniwersytet Jagielloński
Artykuł stanowi analizę narracji filmu Birdman Alejandro Gonzáleza Iñárritu. Autor koncentruje się na fokalizacji, czyli ogniskowaniu narracji na konkretnym bohaterze. W tekście przybliża się rozumienie tego pojęcia przez Gérarda Genette’a, Mieke Bal i Edwarda Branigana, a następnie analizuje się sposoby ograniczania w filmie perspektywy za pomocą efektów specjalnych, pozorowanego braku montażu i dialogów.
Item
Wrażliwość w służbie etyki. O aktorskich kreacjach Mai Komorowskiej w filmach Krzysztofa Zanussiego
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2017) Malecko, Marcin; Uniwersytet Jagielloński
Artykuł poświęcony jest współpracy twórczej Mai Komorowskiej i Krzysztofa Zanussiego. Autor zwraca uwagę na wyjątkowy sposób pracy aktorki i wskazuje, że wpływa on bezpośrednio na wymowę filmów Zanussiego. Analizie zostały poddane role w sześciu filmach reżysera.
Item
Wstyd jako doświadczenie estetyczne – refleksja o współczesnej kulturze na tle klasycznej koncepcji człowieka słusznie dumnego
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2017) Rubiś, Wojciech; Uniwersytet Jagielloński
Celem artykułu jest refleksja nad aktualnością Arystotelesowskiego pojęcia człowieka słusznie dumnego i nad jego dzisiejszym sensem. Z pojęcia tego wydobywamy szczególnie jeden komponent – wstyd, jako istotną cechę stanowiącą o godności człowieka. Wstyd z proponowanej przez nas perspektywy jest zarówno pojęciem etycznym, jak i swoistym opisem reakcji estetycznej na zjawiska świata zewnętrznego, szczególnie świata kultury. Rozważania oprzemy na uwagach odnoszących się z jednej strony do chrześcijańskich korzeni naszej kultury, z drugiej zaś do etyki propagowanej przez współczesne środowiska prawicowo-konserwatywne.
Item
Untying Gordian Knot: Projects to Reform the UN Security Council
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2017) Leshkovych, Taras; Uniwersytet Jagielloński
The article focuses on the very topical, and hotly debated in the last three decades, issue of the United Nations Security Council reform. The author briefly describes the historical roots of the Security Council, its establishment in 1945 and the enlargement that took place in 1965. The second part of the paper outlines the systemic flaws of the current composition of the Council and presents the existing projects of its reform proposed by the UN bodies or groups of states. The final part provides the ranking of current members of, and aspiring candidates to, the Security Council. The author describes the methodology used for this ranking and its utility for better understanding of the complexity of the problem.
Item
L’Expérience de la fragilité du sens dans La Nausée de Jean-Paul Sartre
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2017) Bednarczyk, Bartosz Piotr; Collegium Invisibile; Uniwersytet Jagielloński
Le présent article constitue un essai d’analyse d’un problème crucial pour le roman de Sartre à la lumière de la réflexion phénoménologique sur la notion de «sens». Cette oeuvre reflète la fascination de l’auteur pour la méthode philosophique proposée par Husserl, mais en même temps elle témoigne de certains changements visibles dans la réception sartrienne de ladite méthode. Dans la phénoménologie le sens d’une chose, qui se laisse définir comme «être tel et tel» de la chose, est découvert comme un effet du travail de la constitution transcendantale réalisée par le sujet. Pourtant, la phénoménologie classique de Husserl n’a pas posé la question cruciale de la manière d’être du sujet constituant. La réflexion sur l’existence humaine mène à la découverte du sujet dans sa fragilité, en dévoilant en même temps la fragilité du sens constitué. L’analyse du roman de Sartre est concentrée sur le problème phénoménologique du sens dans ses trois dimensions: dans la relation entre le héros principal et la réalité des choses, le héros et les autres et aussi le héros et lui-même. Enfin, la réflexion présentée conduit à l’éclaircissement de l’expérience de «la Nausée».