OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Antropologia egzystencjalna Michaela Jacksona
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2011) Tendera, Magdalena; Uniwersytet Jagielloński
Existential Anthropology is a method of discovering various ways of individual Being-in-the-world. An existential theory deals with human relationships, which are interpreted with regard to intersubjective relations with others. This existential-phenomenological approach allows also to understand better relations of reciprocity.
Item
Recenzja książki: Samuel Nowak, Seksualny kapitał. Wyobrażone wspólnoty smaku i medialne tożsamości polskich gejów, Universitas, Kraków 2013, 333 strony
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2014) Tendera, Magdalena; Uniwersytet Jagielloński
Nakładem Wydawnictwa Universitas ukazała się niedawno książka autorstwa Samuela Nowaka pt. Seksualny kapitał. Wyobrażone wspólnoty smaku i medialne tożsamości polskich gejów. Książka ta jest pozycją cenną dla rodzimego rynku z co najmniej kilku powodów.
Item
Aldous Huxley, Diabły z Loudun (recenzja)
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2010) Tendera, Magdalena; Uniwersytet Jagielloński
Po pięćdziesięciu ośmiu latach od światowej premiery, po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym ukazała się powieść Aldousa Huxleya Diabły z Loudun. Krótkie wzmianki, które z tej okazji pojawiły się w mediach, informują, że oto do rąk czytelników trafiła oparta na faktach powieść historyczna. Jej autor – filozof i lekarz – porusza zagadnienia religijne i społeczne, interpretując je na gruncie psychologii humanistycznej.Książka Huxleya zawiera jedenaście rozdziałów, apendyks, objaśnienie przypisów do polskiego tłumaczenia oraz bibliografię. W poszczególnych rozdziałach autor opisuje rzeczywistość społeczną siedemnastowiecznej Francji, losy księdza Urbaina Grandiera, siostry Jeanne des Anges oraz ojca Jeana-Josepha Surina.
Item
Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu, red. Jowita Guja, Wydawnictwo Libron, Kraków 2012 (recenzja)
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2013) Tendera, Magdalena; Uniwersytet Jagielloński
Książka została podzielona na trzy działy tematyczne: Ateizm w filozofii Wschodu, Ateizm w filozofii Zachodu oraz Psychologiczne, socjologiczne i antropologiczne badania nad ateizmem. Piętnaście interdyscyplinarnych artykułów, które zostały napisane przez autorów zajmujących się filozofią i namysłem nad społeczeństwem, stanowić może pretekst do przemyślenia na nowo zjawiska ateizmu.
Item
Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności, red. Jowita Guja, Jakub Gomułka (recenzja)
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2012) Tendera, Magdalena; Uniwersytet Jagielloński
Nakładem Wydawnictwa LIBRON ukazała się niedawno praca zbiorowa zatytułowana Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności. Na książkę tę składa się dwanaście artykułów o różnorodnej tematyce rozwijanej w perspektywie anglosaskiej filozofii religii.