OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Koncepcja sztuki w klasycznym daoizmie
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2013) Mazur, Rafał; Uniwersytet Jagielloński; Jagiellonian University
Koncepcje sztuki wypracowane na Dalekiego Wschodu nie są bynajmniej tak jednorodne, jak się wydaje z perspektywy Europy. Za to na pewno są znacznie się różniące od wypracowanych na „Starym Kontynencie”. W kulturach kręgu konfucjańskiego, najbardziej wpływową jest koncepcja wypracowana w środowisku wenren – konfucjańskich urzędników-filozofów, którzy działalność artystyczną rozumieli jako kontynuację swej praktyki filozoficznej. Wbrew obiegowym, mocno zakorzenionym na Zachodzie opiniom o antagonizmie tradycyjnych szkół filozoficznych – daoizmu i konfucjanizmu, daoizm miał bardzo mocny wpływ na wykształcenie się, zarówno oblicza współczesnej nauki konfucjańskiej jak i na konfucjańskie pojęcie sztuki. W artykule opiszę pojęcie sztuki zawarte w klasycznych księgach daoizmu, jak i podstawy tej filozofii. Niezaprzeczalnie wpłynęła ona na rozwój kultury w Chinach i na Dalekim Wschodzie, oddziałując równie mocno na konfucjanizm, co na buddyzm, czego efektem chińska szkoła chan, znana w Japonii pod nazwą zen. Warto przy tym zauważyć, że tak jak w innych chińskich szkołach filozoficznych, w klasycznym daoizmie sztuka nie ogranicza się do dziedzin artystycznych w rozumieniu europejskim, lecz odnosi się do wszelkiej ludzkiej aktywności. Jest strategią działania, przekraczającą rzemiosło, prowadzącą ku mądrości. Jest działalnością mędrców.