OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Recenzja książki Joanna Orzechowska-Wacławska, Baskowie. Powstanie współczesnego narodu, Kraków 2014, 266 stron
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016) Mleczak, Marcin; Uniwersytet Jagielloński
Nacjonalizm baskijski to z pewnością jedno z najbardziej interesujących, a zarazem kontrowersyjnych zjawisk współczesnej Europy. Terroryści z ETA (Euskadi Ta Askatasuna) w ciągu kilkudziesięciu lat zamordowali około tysiąca osób, zaś według przeprowadzonych w 2003 roku badań zaledwie 43% mieszkańców Kraju Basków swobodnie wypowiadało się na tematy polityczne. W 2001 roku Batasuna, partia uważana za polityczne skrzydło ETA, otrzymała w wyborach do parlamentu regionalnego 10% głosów, chociaż wkrótce potem została zdelegalizowana.
Item
Recenzja książki: Riccardo Campa, Humans and Automata. A Social Study of Robotics, Frankfurt am Main–Bern–Bruxelles–New York– Oxford–Warszawa–Wien 2015, 165 stron
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016) Kumięga, Patrycja; Uniwersytet Jagielloński
Książka Riccarda Campy, w przeciwieństwie do większości publikacji poruszających zagadnienie robotyzacji, skoncentrowana jest na jej wymiarze społecznym w ujęciu historycznym, ekonomicznym, etycznym, politycznym i futurologicznym. Autor przygląda się projektom, nad którymi pracują obecnie inżynierowie z branży robotyki, odkrywając marzenia i nadzieje związane z realizowanymi przez nich przedsięwzięciami. Jednym z wiodących zagadnień jest także próba analizy tego, czy istnieje związek pomiędzy automatyzacją a bezrobociem w systemie społeczno-gospodarczym oraz jakie są możliwe wizje związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Campa poświęca sporo miejsca tak zwanej roboetyce i jej podstawowym ideom w odniesieniu do robotów wojskowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień etycznych związanych z projektowaniem, budową i wykorzystaniem tego rodzaju systemów uzbrojenia. Książka rozpoczyna się cytatem z Roda Grupena: „At bottom, robotics is about us. It is a discipline of emulating our lives, of wondering how we work”. Słowa te dobitnie podkreślają społeczny wymiar robotyki.
Item
Iwaszkiewicz – seksualizacja tekstu i tekstualizacja seksu. Recenzja książki: Jakub Jański, Pachnieć jak ciało. Proza Jarosława Iwaszkiewicza w ujęciu „écriture féminine” oraz teorii „gender” i „queer”, Collegium Columbinum, Kraków 2009
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2013) Michna, Natalia; Uniwersytet Jagielloński
W książce Pachnieć jak ciało. Proza Jarosława Iwaszkiewicza w ujęciu „écriture féminine” oraz teorii „gender” i „queer” Jakub Jański proponuje nam nowatorskie podejście do prozy Iwaszkiewicza i porzucenie porządku chronologicznego na rzecz wymieszania oraz „de-montażu” tekstów. Jego celem jest również próba odczytania tej prozy językiem postmodernistów oraz feministek drugiej połowy XX wieku.