OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Znaczenie raportowania zrównoważonego w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Jasiuk, Ewa; Czerwiński, Maciej; Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uczelnia Łazarskiego
Celem artykułu „Znaczenie raportowania zrównoważonego w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego” jest ukazanie w jaki sposób raportowanie zrównoważone wpływa na świadomość ekologiczną obywateli, oraz przedsiębiorców i jak to przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego. Autorzy artykułu definiują problem – postępujących zmian klimatu i odpowiadają na pytanie czy rozwój gospodarczy i ochrona środowiska wzajemnie się wykluczają. Odnoszą się do zobowiązań ochrony środowiska wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych, oraz prawa Unii Europejskiej. W artykule zaprezentowano dane dot. ESG z innych państw EU oraz przedstawiono raportowanie w innych regionach świata.
Item
Znaczenie raportowania zrównoważonego w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Jasiuk, Ewa; Czerwiński, Maciej; Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uczelnia Łazarskiego
Celem artykułu „Znaczenie raportowania zrównoważonego w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego” jest ukazanie w jaki sposób raportowanie zrównoważone wpływa na świadomość ekologiczną obywateli, oraz przedsiębiorców i jak to przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego. Autorzy artykułu definiują problem – postępujących zmian klimatu i odpowiadają na pytanie czy rozwój gospodarczy i ochrona środowiska wzajemnie się wykluczają. Odnoszą się do zobowiązań ochrony środowiska wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych, oraz prawa Unii Europejskiej. W artykule zaprezentowano dane dot. ESG z innych państw EU oraz przedstawiono raportowanie w innych regionach świata.
Item
Cyberzagrożenia a bezpieczne zachowania w Internecie
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Bębas, Sylwester; Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Artykuł porusza aktualne i ważkie zagadnienie, jakim jest bezpieczne zachowanie w intrenecie oraz zagrożenie w sieci. Autor kolejno prezentuje kwestie techniczne stanowiące zagrożenia dla bezpiecznego korzystania z sieci, a następnie omawia zagrożenia dla dzieci i młodzieży korzystających z nowoczesnych technologii z dostępem do Internetu. W artykule szczegółowo są scharakteryzowane takie zagrożenia jak np. cyberbullying, cyberseks, grooming, czy sexting. W zakończeniu autor wskazuje sposoby przeciwdziałania i zwalczania cyberzagrożeń a poprzez to budowanie bezpieczeństwa w sieci.