OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Polityka zdrowotna w Macedonii Północnej – zagadnienia ogólne
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Olszewski, Paweł; Instytut Studiów Politycznych PAN
Opracowanie dotyczy ogólnych aspektów polityki zdrowotnej w Macedonii Północnej po wprowadzeniu w ostatnich latach przed rząd macedoński pakietu reform w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa. Zarysowana tu problematyka dotyczy przede wszystkim takich aspektów polityki zdrowotnej, jak wdrożenie systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz nowego systemu podstawowej opieki zdrowotnej, a także bezpłatnej opieki zdrowotnej dla dzieci i osób starszych oraz rozszerzenia dostępu do świadczeń profilaktycznych i leczniczych.
Item
Analiza politologiczna teorii polityki zdrowotnej
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Olszewski, Paweł; Idzikowski, Tomasz; Uczelnia Łazarskiego; Instytut Studiów Politycznych PAN
„Analiza politologiczna teorii polityki zdrowotnej” to artykuł, który eksploruje różne teorie polityki zdrowotnej i ich znaczenie dla procesów podejmowania decyzji w dziedzinie zdrowia publicznego. Podkreślono różnorodność teorii, takich jak teoria interesów, teoria instytucjonalna, teoria agenda-setting, teoria systemów politycznych i teoria władzy i konfliktu, oraz przeanalizowano, jak każda z nich pomaga zrozumieć politykę zdrowotną. Zwrócono również uwagę na rolę grup nacisku i organizacji społecznych w kształtowaniu polityki zdrowotnej, a także wpływ struktur instytucjonalnych na procesy decyzyjne.
Item
Ocena satysfakcji studentów medycyny Uczelni Łazarskiego jako potrzeby szerszej edukacji w ramach symulacji medycznej
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Madziała, Agnieszka; Olszewski, Paweł; Granieczna, Anna; Madziała, Marcin; Uczelnia Łazarskiego
Celem pracy jest ocena poziomu satysfakcji studentów Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego z udziału w wybranych przez siebie zajęciach dodatkowych, które realizowane były w Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 5.12.2020 do 7.05.2022 r. Do jego celu użyto kwestionariusza ankiety, który zawierał siedem pytań. W badaniu udział wzięło 41 uczestników, co pozwoliło na zebranie 79 ankiet z uwagi na możliwość wzięcia udziału przez danego uczestnika w maksymalnie dwóch zajęciach dodatkowych. Łącznie zorganizowano 10 zajęć dodatkowych. Tematyka analizowanych zajęć dotyczyła videolaryngoskopii jako alternatywy dla klasycznej intubacji, umiejętności praktycznych w obrażeniach wielonarządowych w warunkach szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy w zespole, a także stanów nagłych w praktyce zespołów ratownictwa medycznego w zakresie opieki przedszpitalnej. Głównymi wnioskami z przeprowadzonego badania satysfakcji są twierdzenia, że organizacja zajęć dodatkowych podnosi jakość kształcenia i kompetencje zawodowe przyszłych absolwentów Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego. Istnieje zatem potrzeba dalszej organizacji zajęć dodatkowych na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. Studenci wskazują na bardzo wysokie zadowolenie i dużą potrzebę uczestniczenia w zajęciach dodatkowych poza programem studiów.
Item
Polityka zdrowotna na Bałkanach a plan dla zdrowia i dobrego samopoczucia na Bałkanach Zachodnich (2021–2025)
(Uczelnia Łazarskiego, 2022) Olszewski, Paweł; Uczelnia Łazarskiego
Plan dla zdrowia i dobrego samopoczucia na Bałkanach Zachodnich (2021– 2025) jest elementem rozwoju systemu ochrony zdrowia, zwiększenia jego konkurencyjności i wzmocnienia bezpieczeństwa krajowego i regionalnego obywateli poprzez podniesienie poziomu zabezpieczenia medycznego. Niniejszy artykuł przedstawia i analizuje jego założenia, stanowiąc jednocześnie preludium do dalszych pogłębionych badań w tym zakresie.