OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Impact of Innovation and Management Performance on Corporate Financial Returns Exemplified by the US Research and Development Sector Firms Before and During the COVID-19 Pandemic
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Demeubayeva, Akerke; Kozminski University
This paper aims to evaluate to what extent investments in R&D, firm innovation-related spending, firm characteristics, and management performance impacted the financial results of the US companies before and during the global COVID-19 pandemic. The main research question is whether the COVID-19 pandemic has a significant positive impact on the financial results of the US innovation-based companies. The main hypothesis of the research is that innovation-related investments, firm characteristics, and management performance have a significant positive impact on the financial results of the US innovation sector firms. Finally, it is expected that the greatest significance in the US innovation industry-level models is acquired by the healthcare and IT sectors.
Item
Ambicje geopolityczne Chin ery Xi Jinpinga
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Góralczyk, Bogdan J.; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Chiny rządzone od końca 2012 r., z czasem coraz bardziej autokratycznie i jednoosobowo, przez Xi Jinpinga w czasie jego kadencji wyszły z całym szeregiem inicjatyw, programów i wizji, tak na scenie wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Niniejszy tekst omawia te koncepcje, na zewnątrz na ogół mało znane, a na dodatek ukryte w chińskim kodzie kulturowym. Jest już jasne, że odrodziła się stara cywilizacja, a wraz z nią mocarstwo, które ma własne pomysły na siebie i świat. Jego pojawienie się i coraz większa asertywność tamtejszych władz sprawiają, że zmienia się układ sił na świecie: relatywnie spada znaczenie Zachodu, począwszy od USA, a rośnie wschodzących rynków i światowego Południa, począwszy od Chin, za którymi podążają Indie. Po traumie pandemii COVID-19 i w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainie czas przystosować się do nowego ładu, który się dopiero rodzi. Te zmiany są jednak tak ważne i głębokie, że powrotu do tego, co było, już nie ma. Natomiast dopiero czas pokaże, co wyniknie z wejścia Chin na środek światowej sceny.
Item
Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego w czasach kryzysu – wybrane zagadnienia
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Jasiuk, Ewa; Uczelnia Łazarskiego
Artykuł dotyka bardzo ważnego zagadnienia - bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w czasach kryzysu. Wpływ na szybkość wychodzenia z kryzysu w lotnictwie cywilnym wywołanego pandemią Covid–19 ma wiele czynników w tym trwająca wojna w Ukrainie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem transportu lotniczego w czasach kryzysu, oraz pokazanie w jaki sposób branża lotnicza radzi sobie z jego przezwyciężaniem.
Item
Pomoc publiczna w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 w lotnictwie cywilnym – zagadnienia prawne i ekonomiczne
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Maszkiewicz, Anna; Walak, Michał; Uczelnia Łazarskiego
Pomoc publiczna wprowadzona już w latach 50. XX wieku bez wątpienia odgrywa kluczową rolę w gospodarce oraz związanym z nią prawie konkurencji zarówno na gruncie prawa krajowego i europejskiego. Od wielu lat beneficjentem korzystającym czynnie z pomocy publicznej jest także sektor lotnictwa cywilnego, który w okresie epidemii Covid–19 stał się jednym z wielu skazanych na rekordowe straty związane z zawieszeniem połączeń pomiędzy państwami. Celem autorów jest ukazanie znaczenia pomocy publicznej w okresie epidemii Covid–19 oraz szczególnego wpływu tej instytucji na sektor lotnictwa cywilnego, który bez wątpienia znacząco ucierpiał zarówno w kontekście ekonomicznym i gospodarczym w dobie epidemii, ponosząc straty na miliony dolarów. Autorzy kolejno pochylają się nad instytucją pomocy publicznej, jej definicją legalnej, wyjątkach wynikających z art. 107 TFUE oraz konsekwencjach zwianych z naruszeniem zasad rynku wewnętrznego. Rozważania zostają zakończone omówieniem problematyki omawianej instytucji oraz jej wpływu na pomoc związaną z przywróceniem sektora lotniczego do stanu sprzed epidemii Covid–19.
Item
Wpływ otyłości na przebieg zakażenia COVID-19 u dzieci i nastolatków
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Myśliwiec, Natalia; Sołowińska, Weronika; Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Otyłość jest powszechnym problemem zdrowotnym leżącym u podstaw ciężkich przypadków COVID-19 u dzieci i nastolatków. Nadmierna tkanka tłuszczowa, niedobór masy mięśniowej, oporność na insulinę, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze oraz wysokie poziomy prozapalnych cytokin osłabiają funkcjonowanie narządów i układów u osób otyłych. Czynniki te są odpowiedzialne za uszkodzenie układów: odpornościowego, krążenia, oddechowego i moczowego, a także za zaburzenia równowagi mikrobiologicznej jelit (dysbioza). W trakcie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zmiany spowodowane otyłością mogą nasilić zapotrzebowanie na wsparcie oddechowe, zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej oraz obniżyć wskaźnik filtracji kłębuszkowej nerek.