OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Wizerunek Polski w światowej infosferze. Stan obecny i postulaty
(Fundacja "Otaczaj Blaskiem", 2023-10-01) Krasnodębski, Zdzisław; Lewicki, Greg Grzegorz; Samojedny, Małgorzata; Uniwersytet Zielonogórski; Akademia Sztuki Wojennej; Akademia Ignatianum
An authorized transcript of the debate concerning Poland’s image in the global infosphere Małgorzata Samojedny and Grzegorz Lewicki emphasized the importance of a positive perception of Poland for an effective conduct of foreign policy. Both speakers point to a tangible change Poland’s image in th global infosphere has undergone after the outbreak of war in Ukraine. With regard to the information policy, Grzegorz Lewicki thinks its conduct and management should be prudent and judicious, while the content should suit the tastes, skills and expertise of the audience. Małgorzata Samojedny has argued that Three Seas Initiative project is a way to boost Poland’s perception abroad. Zdzisław Krasnodębski, on the other hand, sees the essence of creating a positive image of a given community in its compliance with certain objective characteristics. When it however comes to a group perception, a dilemma which individual behavior should be taken as representative of the whole group comes to the fore. In his opinion, there exists a number of narratives, persistent and negative, detrimental to Poles, which could be attributed not so much to ignorance, but rather to conflicting interests.
Item
The history of ‘reparative therapies’ for ego-dystonic sexual orientation in Poland
(2018-07) Grunt-Mejer, Katarzyna; Chańska, Weronika; SWPS University
The Polish history of so-called reparative therapies (i.e. therapies aimed at converting homosexual orientation into heterosexual orientation) begins together with the history of institutionalized medical sexology in Poland. Nowadays, the vast majority of Polish sexologists recognize homosexuality as a normal sexual variant. However, the very fact that a diagnosis of ego-dystonic sexual orientation is still present in the ICD-10 (the official medical classification used in Poland) creates a window of opportunity for some conservative therapists. The diagnostic entry serves as justification for offering conversion therapies and presenting them as an appropriate response to the problem of homosexuality. We will present the goals, methods, and sources of conversion therapists’ knowledge. Additionally, we will analyze the historical shifts in professional approaches towards homosexuality and arguments used to present conversion therapy as a valid therapeutic method.
Item
New (Im)possibilities for Agriculture and Domestic Services in Poland and Italy? Navigating Legal Solutions and Social Organisations’ Support for Ukrainian Women Displaced by the Full-scale Invasion of Ukraine in 2022
(Ośrodek Badań nad Migracjami, 2023-09-20) Fedyuk, Olena; Kuliushyk, Ivanna; Lashchuk, Iuliia; Department of Philosophy, Sociology, Pedagogy and Applied Psychology (FISPPA), University of Padua, Italy; Centre for Research on Social Change and Human Mobility (CRASH), Kozminski University, Poland; Max Weber Fellow, Migration Policy Centre (RSCAS), European University Institute, Italy
The aim of this report is to analyse the support provided to Ukrainian women in Poland and Italy displaced as a result of the full-scale Russian invasion of Ukraine in 2022. The analysis focuses on the actions taken by social actors in the agriculture and domestic services sectors. Both countries have been facing labour shortages in these sectors for some time, with the gaps traditionally filled by migrant workers, including a significant number of Ukrainian workers. The main research question is: what forms of support have been provided to forced migrant women from Ukraine in the agriculture and domestic services in Poland and Italy, and has the presence of this new group of migrants contributed to addressing the labour shortages in these sectors? The analysis is based on analysis of secondary sources and the authors’ own research findings. We argue that the needs of fleeing Ukrainian women (especially those with children and other dependents) differ significantly from the opportunities available in the agriculture and domestic services in Poland and Italy, characterised by such structural problems as the irregular and seasonal nature of work and working hours, substandard accommodation available for the workers and a lack of work–life balance opportunities. Consequently, there is a need for a more diversified approach to integrating Ukrainian migrant women into the labour markets of the receiving countries. Additionally, it is crucial to adapt legal solutions and implement deeper structural reforms in both sectors to ensure that migrants are protected effectively from exploitation.
Item
Strategie referencjalne w dyskursie a kategoria empatii. Na przykładzie wybranych tekstów prasowych o europejskim kryzysie migracyjnym
(Harrassowitz Verlag, 2017) Falkowska, Marta; Uniwersytet Warszawski
The paper aims at demonstrating the referential strategies employed to identify refugees and immigrants in recent Polish media discourse. The author assumes a critical discourse analysis perspective, enriched by a cognitive linguistics framework (Hart 2014). The study follows the lines of previous descriptions of immigrant discourse and the linguistic representations of ‘the other’ formulated in various countries (e.g. Baker et al. 2008; Khosravinik 2009, 2010; Hart 2010). In 2015, because of the socalled European migrant crisis, this issue became particularly vital. The author’s focus is on empathy, understood as a specific viewing arrangement, i.e. along the lines set by Susumu Kuno (1987: 206). The study is based on a corpus compiled from articles published in 2015 in a major Polish weekly, Tygodnik Powszechny.
Item
Polityka migracyjna "bez polityki". Antynomie tworzenia polityki migracyjnej w Polsce w okresie 2016-2022
(Ośrodek Badań nad Migracjami, 2023-02-20) Łodziński, Sławomir; Szonert, Marek; Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Artykuł skupia się na analizie ewolucji prac nad polską polityką migracyjną w okresie 2016- 2022. Pierwsza data jest wyznaczona przez wydarzenia związane z kryzysem migracyjnym w Europie (i jego politycznym odbiorem w Polsce) oraz oficjalną rezygnacją z programu polityki migracyjnej państwa przyjętego w 2012 r. Drugą datę wyznacza kryzys humanitarny na polskobiałoruskiej granicy (mający miejsce od sierpnia 2021 r. aż do dnia dzisiejszego, choć obecnie występujący już z mniejszą intensywnością) oraz skutki wojny w Ukrainie i przyjęcie uciekinierów wojennych z tego kraju w Polsce. W tym też czasie nastąpiła zmiana statusu migracyjnego naszego kraju z kraju typowo emigracyjnego w kraj emigracyjno-imigracyjny, głównie za sprawą migracji zarobkowych opierających się na dominacji migracji krótkoterminowych i cyrkulacyjnych (przede wszystkim z Ukrainy). W artykule zwracamy uwagę na podstawowe znaczenie braku określenia jednoznacznych celów polityki migracyjnej państwa oraz wyznaczenia zasad ich realizacji. Dotyczyło to przede wszystkim braku wypracowania kompromisu między celami związanymi z interesami gospodarki i potrzebami demograficznymi społeczeństwa a wąsko rozumianymi priorytetami zachowania bezpieczeństwa państwa. Rodziło to zarówno wewnętrzną konkurencję między poszczególnymi instytucjami w ramach administracji centralnej, jak i sprzyjało wysokiej wrażliwości politycznej prac nad wypracowaniem programu tej polityki. Jej efektem było to, że polityka migracyjna państwa przybrała charakter polityki publicznej „bez polityki” (ang. policy without politics), tj. prowadzenia konsekwentnych działań na różnych polach migracji (takich jak rynek pracy, polityka polonijna, ochrona granic i polityka uchodźcza) bez szerszej politycznej i oficjalnej dyskusji o jej celach w dłuższej perspektywie czasowej. Sytuacja ta sprzyjała również pojawieniu się antynomii w jej funkcjonowaniu polegających na rozziewie między głoszonymi hasłami bezpieczeństwa a rzeczywistym przebiegiem ruchów migracyjnych prowadzących do „nieintencjonalnych jej skutków” w jej funkcjonowaniu (Adamczyk 2021).