OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Zmiany dostępności czasowo-przestrzennej w wyniku inwestycji drogowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (2004-2012)
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014) Śleszyński, Przemysław; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
W artykule przedstawiono analizę zmian w dostępności drogowej w latach 2004-2012, wynikającą z inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Porównano czasy przejazdu samochodem osobowym według modelu prędkości ruchu uwzględniającego parametry technicznofunkcjonalne dróg, w tym podział na drogi szybkiego ruchu. Analizowano to dla macierzy 18 miast wojewódzkich oraz w relacjach wszystkich gmin w Polsce z Warszawą. Obliczono też zmiany zasięgu izochrony jednogodzinnej oraz oszacowano potencjalne oszczędności czasowe dla użytkowników dróg według gmin. Wyniki analiz wykazują duże zróżnicowanie oddziaływania inwestycji, w tym bardzo słabą poprawę dostępności dla wschodniej części Polski. Artykuł bazuje na opracowaniu wykonanym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Komornicki i in. 2013).
Item
Thermal and precipitation conditions during the long May weekend in Poland and their circulation condition
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2024) Mendel, Karolina; Tomczyk, Arkadiusz M.; Schevchenko, Olga; Adam Mickiewicz University, Institute of Physical Geography and Environmental Planning, Department of Meteorology and Climatology; Taras Shevchenko National University of Kyiv, Department of Meteorology and Climatology
The objective of the study was to characterise the thermal and precipitation conditions in Poland during the long May weekend and to determine their circulation conditions. This study was based on mean daily air temperature values and daily precipitation totals for the period of 1–3 May in the years 1966–2023. The data were obtained from the resources of the Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute, and made it possible to calculate the mean air temperature for long May weekends in all stations, as well as the precipitation totals. The study revealed the spatial variability of thermal conditions during the May weekend in Poland. The coolest areas were north- ern regions, and particularly the Baltic coast, because of the cooling effect of the sea. The warmest regions were the southern and southwestern areas of the country. Spatial variability was also observed for the precipitation totals. The lowest totals were primarily recorded in central Poland and in the northern regions. Three groups of May weekends were designated in the years under study. The first group was characterised by lower than average air temperature, but higher precipitation, the second one by lower than average air temperature and lower precipitation, and in the third group air temperature was high- er than the average, and precipitation was lower. Each of the types was characterised by a different baric situation.
Item
Niepewność reżimu odpływu rzek w Polsce w warunkach ocieplenia klimatu
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2024) Wrzesiński, Dariusz; Brzezińska, Wiktoria; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Obserwowana od końca lat 80. XX w. zmiana klimatu w Polsce polegająca na istotnym wzroście temperatury powietrza prowadzi do zmiany funkcjonowania środowiska hydrologicznego, w tym sposobu zasilania rzek i wysokości oraz rozkładu odpływu w cyklu rocznym. Celem pracy jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania niepewności reżimu odpływu rzek i jej zmian w Polsce w latach 1951–2020 na podstawie miary opartej na teorii entropii informacji Shannona. Ustalono stopień niepewności odpływu w cyklu rocznym w całym wieloleciu 1951–2020 oraz w dwóch podokresach: przed silnym wzrostem temperatury powietrza (1951–1988) i w jego czasie (1988–2020). Po roku 1988 nastąpił wzrost niepewności i wyrównanie rozkładu odpływu rzek w przypadku 86% przekrojów wodowskazowych w dorzeczu Wisły, istotny statystycznie we wschodniej części dorzecza. Natomiast odpływ większości rzek w dorzeczu Odry (61%) wykazał nieistotny statystycznie spadek entropii rozkładu odpływu. Do przyczyn takich zmian należy zaliczyć przestrzenne zróżnicowanie zmian wysokości odpływu i jego struktury w okresie ocieplenia. Entropia rozkładu informująca o sezonowości odpływu może być przydatną miarą charakteryzującą reżim odpływu i jego transformację w warunkach zmiany klimatu. Na zmianę reżimu odpływu najbardziej narażone są rzeki o reżimie niwalnym, zwłaszcza niwalnym silnie wykształconym, oraz reżimach złożonych: niwalno-pluwialnym i pluwialno-niwalnym.
Item
Bottom-up Efforts for a Low-Carbon Economy: Examples of Local Action Groups Activities in Poland and the Czech Republic
(University of Hradec Králové, 2024-04) Trnková, Gabriela; Furmankiewicz, Marek; Kola-Bezka, Maria; Hewitt, Richard J.; University of Hradec Kralove, Hradec Králové, Czech Republic; Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland; Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland; Spanish National Research Council, Madrid, Spain
Actions to counteract and adapt to rapid climate change caused by human activity require large-scale initiatives undertaken by international agencies and central governments as well as changes in the functioning of local economies and communities. In this article, we analyze the possibilities of involving rural territorial partnerships (so-called Local Action Groups; LAGs) in supporting the transformation of the EU local socio-economic systems towards a low-carbon economy (LCE). LAGs operate as associations of local stakeholders from the public, business, social and voluntary sectors and work for local socio-economicdevelopment. They can implement projects supporting energy transformation at three levels: as cooperation projects between LAGs and external institutions, as individual (own) projects, and by supporting grassroots initiatives of local stakeholders. In this paper we present examples of such activities, based on content analysis of LAGs strategic documents and websites. We point out that the potential of LAGs in supporting initiatives towards LCE is currently underused, which may be due to the low social awareness and low financial resources of local communities. However, LAGs have significant potential to support local pro-environmental initiatives using neo-endogenous development mechanisms, in which voluntary local actions are stimulated by external support.
Item
Integrating the Rent Gap into the Ground Rent Theory. Measurement and Implications for Different Models of Agriculture
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2024-03-31) Czyżewski, Bazyli; Czyżewska, Izabela; Lis, Piotr; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
The aim of this paper is to integrate the development of the rent gap theory into the ground rent theory, proving that in the neoclassical approach there is no place for the occurrence of the rent gap. A classification of potential farmers’ reactions to the rent gap within different farming conditions is made. From an empirical perspective, an attempt is made to determine the level and dynamics of the rent gap in agriculture in Poland, in the regional cross-section. The authors use the income approach and the Capital Asset Pricing Model (CAPM) for estimating the capitalisation rate. It has been found that the rent gap is a permanent phenomenon in Polish agriculture, the dynamics of which largely depends on macroeconomic factors. Three scenarios of farmers’ response to the rent gap are identified in the paper. Measuring the rent gap can be a step towards determining the quasi-market value of environmental amenities of land.