OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Poland's strategic potential and capabilities to respond to CBRN threats
(WSGE University of Applied Science in Józefów, 2024-06) Szklarski, Łukasz; ITTI
Objectives: The article includes a systemic analysis of Poland's potential and response capabilities to chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) threats. As a result of the conducted research, the dominant threats, technological resources, legal framework and socio-political reactions related to CBRN incidents in Poland were shown. In addition, Poland's technological capabilities in the detection of chemical agents, gamma and nucleoids were presented. The important role of protective clothing in responding to CBRN threats was emphasized. Material and methods: In order to implement the adopted research assumptions, the method of analysis was used consisting in quantitative and qualitative analysis of the content contained in the analyzed documents, literature, legal acts, their ordering and interpretation in terms of the research objective. Results: The article highlights the multifaceted nature of the Polish approach, which includes understanding CBRN threats, investing in advanced detection technologies, ensuring the security of response through protective equipment, implementing robust civil protection measures, and adhering to a comprehensive legal framework. The discussion additionally sheds light on the key role of international cooperation in the Polish CBRN strategy. Basically, the article presents Polish preparations as a comprehensive approach combining technological knowledge, legal infrastructure, public security measures Conclusions: Poland's strategic preparation for potential CBRN incidents is an ongoing process. While significant progress has been made, the constantly evolving nature of CBRN threats requires a continuous commitment to policy improvement, technological innovation, capacity building and international cooperation.
Item
Obraz miasta na podstawie map mentalnych uczniów szkół podstawowych Gryfic
(Wydawnictwo Fundacja Centrum Badań Socjologicznych, 2021) Bodnar, Tomasz; Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego
Celem niniejszej pracy była ocena percepcji przestrzeni miejskiej Gryfic przez uczniów szkoły podstawowej w klasach 4‒6. W wyniku przeprowadzonych badań możliwe było sprawdzenie w jaki sposób respondenci widzą swoje miasto i czy potrafią je zobrazować. Do osiągnięcia tego celu została wykorzystana metoda analizy map wyobrażeniowych (mentalnych) w oparciu o metodologię zaproponowaną przez Kevina Lyncha (1960) z autorskimi modyfikacjami, które zostały poszerzone o metodę ankietową.
Item
Business Strategies in Polish regional aviation in the last century
(Magnalium, 2018-10-23) Chabiera, Stefan; Katedra Strategii i Metod Zarządzania, Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
The article presents business strategies in Polish regional aviation. It shows aviation history in Poland and selected elements of business strategies of enterprises operating in this market.
Item
Crimen Laesae Maiestatis. A Study of Roman Law Influences in Old Poland
(Wydawnictwo KUL, 2013) Dyjakowska, Marzena; Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Item
Effectiveness of national roads maintenance management in Poland
(Ernst & Young, 2012) Pieriegud, Jana; Archutowska, Joanna
The main objective of the report is to systematise indicators measuring the effectiveness of road maintenance used in the international practice, to assess GDDKiA’s maintenance management system and to indicate the best practices used by foreign national road authorities, which would contribute to increasing the effectiveness in management of national road maintenance in Poland