OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Udział diaspory w wyborach krajowych. Przypadek Litwy, Polski i Węgier w ujęciu porównawczym
(Ośrodek Badań nad Migracjami, 2020-08-01) Héjj, Dominik; Lesińska, Magdalena; Wilczewski, Dominik; Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
Celem tekstu jest przedstawienie różnych modeli udziału obywateli przebywających za granicą w wyborach krajowych i organizacji tych wyborów na przykładzie rozwiązań obowiązujących w Polsce, na Litwie i Węgrzech. Państwa te mają liczną diasporę rozsianą na świecie, różnią się jednak zasadniczo przyjętymi rozwiązaniami dotyczącymi udziału w wyborach krajowych obywateli przebywających za granicą. Tekst zawiera także przegląd dostępnych danych dotyczących udziału obywateli za granicą w wyborach parlamentarnych i prezydenckich, w tym liczby uprawnionych wyborców i oddanych głosów za granicą z podziałem na poszczególne państwa
Item
Sieci społeczne a integracja migrantów ukraińskich w Polsce. Raport z badań jakościowych
(Ośrodek Badań nad Migracjami, 2018-05-31) Kindler, Marta; Wójcikowska-Baniak, Katarzyna; Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
Celem raportu jest analiza mechanizmów tworzenia sieci społecznych migrantów oraz znaczenia sieci w procesie ich codziennej integracji, rozumianej jako (współ)działanie w istotnych dla ludzi obszarach życia, takich jak praca, edukacja czy czas wolny. Podstawę analizy stanowią dane z badania jakościowego przeprowadzonego wśród migrantów z Ukrainy, pracujących zarówno w pierwotnym, jak i we wtórnym sektorze rynku pracy w Polsce, zgromadzone w ramach projektu „Sieci migranckie a integracja migrantów ukraińskich w Polsce – analiza zależności w ujęciu ilościowym i jakościowym”. W pierwszej części raportu analizujemy mechanizmy nawiązywania więzi migrantów z innymi Ukraińcami oraz Polakami – w środowisku pracy, na uczelni czy w ramach grup hobbystycznych. Pokazujemy, że sieci migrantów charakteryzuje homogeniczność w kilku wymiarach: narodowości, pochodzenia regionalnego, doświadczeń migracyjnych i społeczno-zawodowym statusie oraz wyjaśniamy przyczyny niewielkiej różnorodności. Druga część raportu dotyczy roli, jaką odgrywają sieci społeczne w dostarczaniu wsparcia instrumentalnego oraz emocjonalnego. Identyfikujemy zasoby, do których migranci mają dostęp w swoich sieciach i ich znaczenie dla integracji w wymiarze ekonomicznym, prawnym i społeczno-kulturowym. Udowadniamy, że migranci mogą w satysfakcjonujący dla nich sposób realizować swoje cele migracyjne, opierając się przede wszystkim na więziach z innymi Ukraińcami, a relacje z Polakami nie mają wpływu na subiektywne poczucie integracji w Polsce.
Item
Crisis -driven Mobility between Ukraine and Poland. What Does the Available Data (Not) Tell Us
(Ośrodek Badań nad Migracjami, 2017-05) Jóźwiak, Ignacy; Piechowska, Maria; Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
The paper sheds light upon the arrivals of Ukrainians into Poland in the face of political, military and economic developments in Ukraine following the 2013/2014 Euromaidan events. The authors make use of the available primary and secondary sources to analyse Ukrainian labour and educational migration to Poland, shuttle trade and shopping tourism as well as asylum seeking. The recent development of these different forms of mobility from Ukraine to Poland against the backdrop of political crisis, armed conflict and economic recession in Ukraine can be reflected in the light of Ukraine’s peripheral position and historically and politically shaped Polish-Ukrainian relations. The official statistics indicate a general increase in different forms of mobility between the two countries and, given the conflict-driven economic stagnation, the authors claim that further influx should be expected and Ukrainian migration is likely to become a consistent part of the Polish social landscape.
Item
Migrant ties and integration – a case of Chinese community in Poland
(Ośrodek Badań nad Migracjami, 2018-03) Kardaszewicz, Krzysztof; Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
This work draws on the results of a qualitative study of Chinese migrant community in Poland to analyze the significance of personal ties in the evolving process of mobility and integration. The analysis adopts a transnational perspective to illustrate the functioning of Chinese networks, which increasingly allow individuals to connect elements of migratory experience (be it family or work related) in several different places across Europe and China. At the same time, this work emphasizes analysis of integration from the perspective of individual experience and the way it is written into broader structural factors. Based on the study results, I argue that Chinese in Poland are an example of a distinctive migration dynamic, bringing a large degree of flexibility to integration based on transnational ties, but also as result of cultural and migratory tradition which helps to naturally accommodate change of place and identity. I also show how the Chinese migrant community in Poland is a product of both traditional migratory patterns and the new transnational activity.
Item
Ukraińscy migranci zarobkowi w Polsce – dlaczego tak trudno ich policzyć?
(Biuro Analiz Sejmowych, 2014-12) Brunarska, Zuzanna; Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski