OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22808 archived items

Recent Submissions

Item
Realizacja procesu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Polsce
(volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017) Turczak, Anna; Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Item
Wiek pracującego a jego wpływ na organizację czasu pracy
(volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017) Turczak, Anna; Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Item
Analiza czynników mających wpływ na swobodę pracujących w zakresie kształtowania czasu swojej pracy
(volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017) Turczak, Anna; Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Item
Znajomość języków obcych wśród dorosłych Polaków
(volumina.pl Daniel Krzanowski, 2013) Turczak, Anna; Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Item
Wiek a status zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Polsce
(volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016) Turczak, Anna; Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie