OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Sytuacja ekonomiczna i efektywność polskich gospodarstw trzodowych
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015) Mirkowska, Zofia; Ziętara, Wojciech; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Zaprezentowano sytuację polskich gospodarstw specjalizujących się w chowie trzody chlewnej na tle analogicznych gospodarstw z Węgier, Niemiec, Danii i Holandii. Przeprowadzono kompleksową ocenę wskaźników: produktywności, dochodowości, dochodu z zarządzania, stóp inwestycji netto oraz udziału subwencji w dochodach gospodarstw. Najwyższe wartości wskaźników produktywności uzyskały gospodarstwa holenderskie, zaś dochodowości - gospodarstwa węgierskie i polskie. Bardzo duże gospodarstwa polskie osiągnęły także najwyższe sumaryczne wartości skumulowanego wskaźnika względnej dobroci. Wskazano podstawowe przyczyny słabości polskiego sektora produkcji trzody chlewnej: niski stopień koncentracji i brak powiązań producentów żywca z zakładami przetwórstwa. Zaproponowano sposoby i kierunki możliwych działań naprawczych.
Item
Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- oraz długoterminowej
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014) Józwiak, Wojciech; Kagan, Adam; Niewęgłowska, Grażyna; Skarżyńska, Aldona; Sobierajewska, Jolanta; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Czynniki warunkujące wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych. Pozycja konkurencyjna gospodarstw rolnych w Polsce i innych krajach unijnych. Gospodarstwa typowo roślinne, sadownicze, warzywnicze, mleczne i inne bydlęce, trzodowe i drobiarskie. Koszty, dochody i opłacalność pozyskiwania wybranych produktów rolniczych w latach 2006-2011 oraz w perspektywie średnioterminowej.
Item
Effectiveness, production costs and competitiveness of Polish agricultural holdings at present and in the medium- and long-term perspective
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014) Józwiak, Wojciech; Kagan, Adam; Niewęgłowska, Grażyna; Skarżyńska, Aldona; Sobierajewska, Jolanta; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Czynniki warunkujące wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych. Pozycja konkurencyjna gospodarstw rolnych w Polsce i innych krajach unijnych. Gospodarstwa typowo roślinne, sadownicze, warzywnicze, mleczne i inne bydlęce, trzodowe i drobiarskie. Koszty, dochody i opłacalność pozyskiwania wybranych produktów rolniczych w latach 2006-2011 oraz w perspektywie średnioterminowej.
Item
Polskie gospodarstwa trzodowe i drobiarskie na tle gospodarstw wybranych krajów Unii Europejskiej
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014) Ziętara, Wojciech; Mirkowska, Zofia; Adamski, Marcin; Blicharski, Tadeusz; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Miejsce i rola produkcji żywca wieprzowego i drobiowego w rolnictwie polskim i w wybranych krajach. Ocena potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji kosztów i efektów polskich gospodarstw trzodowych i drobiowych w latach 2009-2012. Czynniki wpływające na dochód gospodarstw trzodowych. Ocena potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji, kosztów i efektów w gospodarstwach trzodowych w zależności od wielkości ekonomicznej w Polsce i w wybranych krajach w latach 2009-2011. Ocena potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji, kosztów i efektów w gospodarstwach drobiarskich w zależności od wielkości ekonomicznej w Polsce i w wybranych krajach.
Item
Skala produkcji, efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014) Ziętara, Wojciech; Adamski, Marcin; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Dokonano oceny konkurencyjności polskich gospodarstw mlecznych w porównaniu do analogicznych gospodarstw z Węgier, Niemiec, Danii i Holandii. Stwierdzono, że polskie gospodarstwa mleczne o wielkości ekonomicznej 50-100 tys. euro Standardowej Produkcji (SO) oraz większe są zdolne do dalszego rozwoju i posiadają zdolności konkurencyjne w stosunku do analogicznych gospodarstw z badanych krajów.