OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Dylematy ochrony informacji niejawnych
(Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, 2009) Zalewski, Sławomir; Akademia Podlaska w Siedlcach
Monografia poświęcona wybranym problemom ochrony informacji niejawnych w Polsce. Tytułowe dylematy związane są z przyjęciem określonych, politycznych kryteriów uznania informacji za istotne w aspekcie ich ochrony ze względu na interes bezpieczeństwa państwa.
Item
"Oberschlesien" (1902-1920). Charakterystyka czasopisma
(Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, 2006) Rduch, Robert; Uniwersytet Śląski
Item
Polskie samorządy gminne w organizacjach międzynarodowych
(Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2004) Furmankiewicz, Marek; Uniwersytet Wrocławski
Zasadniczym celem niniejszej pracy jest określenie głównych przesłanek, dla których władze lokalne zdecydowały się na przystąpienie do ponadregionalnych organizacji międzynarodowych, identyfikacja podstawowych efektów (korzyści) osiągniętych w polskich gminach dzięki wymianie w ramach sieci i głównych barier współpracy. Ankietę obejmującą wymienione zagadnienia wysłano w połowie 2002 roku do 48 gmin, o których posiadano informację o współpracy z organizacjami międzynarodowymi w 2001 roku, uzyskując odpowiedzi z 12 jednostek o przynależności do 9 różnych organizacji (łącznie 16 ankiet).
Item
Ocena dysproporcji międzyregionalnych jako podstawa informacyjna kształtowania polityki regionalnej Unii Europejskiej
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2006) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
The objective of the hereby study is to identify interregional disproportions occurring in the Czech Repub­lic, Poland, Hungary, and Slovakia. NUTS II type of units makes up the reference point.Measures describing production factors, living conditions, social and economic climate, as well as related and supporting sectors play the role of interregional diversification assessment criteria. The study is of empiri­cal nature.
Item
Polska-Japonia-Mandżukuo. Sprawa uznania Mandżukuo przez Polskę
(Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, 2006) Pałasz-Rutkowska, Ewa; Katedra Japonistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
Sprawa uznania Mandżukuo, marionetkowego państwa utworzonego przez Japonię była jedną z ważniejszych spraw dyplomatycznych polskiego rządu w II połowie l. 30. XX wieku.