OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Młodzież w epoce kryzysów
(Academicon, 2024-05-20) Długosz, Piotr; Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Maturzyści zdający maturę w tym roku są wyjątkową generacją. Mają za sobą przebytą pandemię, wojnę na Ukrainie i wynikającą z niej niepewność oraz zagrożenie. Będą oni wchodzić w dorosłość w bardzo niestabilnych i niebezpiecznych czasach. Prowadzone badania miały dać odpowiedź na temat ich kondycji psychofizycznej. Dane były zbierane za pomocą innowacyjnej metody łączącej techniki ankiety audytoryjnej z ankietą online. Próba była dobierana w sposób kwotowy. Do analizy zakwalifikowano 3819 ankiet. Wyniki wskazują, iż uczniowie mają wysokie aspiracje edukacyjne. ¾ zamierza dalej się edukować po skończeniu szkoły średniej. Spośród nich połowa zamierza uzyskać wykształcenie magisterskie, a 1/3 chce skończyć studia licencjackie. Uczniowie uzyskują wsparcie od swoich rówieśników oraz rodziców, nie uzyskują go od nauczycieli. O kryzysie szkoły świadczy nie tylko brak wsparcia uczniów przez szkołę, ale też masowo brane przez uczniów korepetycje. Aż ¾ z nich bierze korepetycje. Robi to ze względu na złe funkcjonowanie szkoły oraz złą pracę nauczycieli. Młodzież dąży do założenia rodziny, kariery i osiągnięcia wysokiego stanowiska zapewniającego odpowiedni poziom życia. Badani w większości obawiają się egzaminu maturalnego oraz jego konsekwencji tj. niedostania się na wybrane studia. Innym poważnym lękiem jest lęk przed samotnością. Kondycja psychiczna badanych maturzystów nie jest dobra. Mimo, że ¾ jest zadowolona ze swojego życia, to zaburzenia depresyjne mierzone skalą WHO-5 ma 78%, depresję mierzoną skalą CES-D od 34%-do 54%. Średni i wysoki poziom stresu (odpowiednio 81% i 13%). Tylko 44% uznało, iż ma prawidłową masę ciała, a 16% jest aktywna fizycznie według standardów skali VPE. Młodzież spędza przeciętnie w dni nauki około 6 godz. w internecie, a w dni wolne 7,5 godz. ¾ uczniów miało średni poziom uzależnienia od internetu na skali TPUI 22. Zaś 17% miało wysoki poziom uzależnienia. Największą sympatią maturzyści darzą Włochów i Amerykanów. Największy dystans przejawiają wobec Rosjan, Białorusinów oraz Ukraińców. Ponad połowa respondentów ma negatywny stosunek do uchodźców wojennych z Ukrainy. Co piąty maturzysta byłby skłonny wstąpić do wojska i walczyć w obranie ojczyzny z wrogim najeźdźcom.
Item
New (Im)possibilities for Agriculture and Domestic Services in Poland and Italy? Navigating Legal Solutions and Social Organisations’ Support for Ukrainian Women Displaced by the Full-scale Invasion of Ukraine in 2022
(Ośrodek Badań nad Migracjami, 2023-09-20) Fedyuk, Olena; Kuliushyk, Ivanna; Lashchuk, Iuliia; Department of Philosophy, Sociology, Pedagogy and Applied Psychology (FISPPA), University of Padua, Italy; Centre for Research on Social Change and Human Mobility (CRASH), Kozminski University, Poland; Max Weber Fellow, Migration Policy Centre (RSCAS), European University Institute, Italy
The aim of this report is to analyse the support provided to Ukrainian women in Poland and Italy displaced as a result of the full-scale Russian invasion of Ukraine in 2022. The analysis focuses on the actions taken by social actors in the agriculture and domestic services sectors. Both countries have been facing labour shortages in these sectors for some time, with the gaps traditionally filled by migrant workers, including a significant number of Ukrainian workers. The main research question is: what forms of support have been provided to forced migrant women from Ukraine in the agriculture and domestic services in Poland and Italy, and has the presence of this new group of migrants contributed to addressing the labour shortages in these sectors? The analysis is based on analysis of secondary sources and the authors’ own research findings. We argue that the needs of fleeing Ukrainian women (especially those with children and other dependents) differ significantly from the opportunities available in the agriculture and domestic services in Poland and Italy, characterised by such structural problems as the irregular and seasonal nature of work and working hours, substandard accommodation available for the workers and a lack of work–life balance opportunities. Consequently, there is a need for a more diversified approach to integrating Ukrainian migrant women into the labour markets of the receiving countries. Additionally, it is crucial to adapt legal solutions and implement deeper structural reforms in both sectors to ensure that migrants are protected effectively from exploitation.
Item
System edukacji wobec zmian demogracznych
(2023) Piotrowska-Piątek, Agnieszka; Politechnika Świętokrzyska; Urząd Statystyczny w Kielcach
Item
Sytuacja osób niepełnosprawnych. Portret demograczny, ekonomiczny i społeczny
(Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny, 2023) Łysoń, Piotr; Departament Badań Społecznych GUS
Item
Ekonomiczne konsekwencje przemian demograficznych
(Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny, 2023) Koczur, Wiesław; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Monografia zawiera materiały z konferencji Ekonomiczne konsekwencje przemian demograficznych, która odbyła się 11 października 2022 r. w Katowicach w ramach III Kongresu Demograficznego. Jej organizatorami byli: Wojewoda Śląski, Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Urząd Statystyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Autorzy referatów, które złożyły się na tę publikację, podejmują zagadnienie wpływu przemian demograficznych w Polsce na warunki kształtowania i rozwoju ekonomicznego naszego państwa. Szczególną uwagę poświęcają makro-ekonomicznym konsekwencjom starzenia się społeczeństwa. Wskazują na ekonomiczne skutki starzenia się ludności Polski w sferze dochodów, usług, przedsiębiorczości, nowych technologii, stylu i warunków życia. Górny Śląsk jest tym regionem, w którym można obserwować wszystkie zjawiska i procesy powiązane z procesem starzenia się ludności oraz ich konsekwencje dla wszystkich wymiarów życia społecznego i gospodarczego.