OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Ograniczenia wywozu zabytków ruchomych w prawie polskim i czeskim
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2017) Mazur, Anna; Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
Konieczność ograniczenia swobody przewozu zabytków ruchomych związana jest z przestępczością i ochroną dziedzictwa kulturowego państw. Jednym z filarów, na których oparta jest Unia Europejska, pozostaje swobodny przepływu towarów, nie obowiązuje on jednak bezwzględnie. Art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zezwala na ograniczenia ilościowe w przywozie i wywozie między państwami członkowskimi, o ile są one uzasadnione ochroną narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej. Zakazy te nie mogą mieć jedynie charakteru dyskryminującego. W artykule zostanie przedstawiona historia polskiego rozwoju regulacji dotyczących wywozu zabytków oraz krótka analiza uregulowań czeskich. Analizie zostanie poddany kazus dotyczący wypożyczenia na wystawę w Tokio cyklu „Słowiańska epopeja” Alfonsa Muchy.
Item
Rozważania o kampanii 1939 roku
(Bellona i Muzeum Historii Polski, 2010) Wieczorkiewicz, Paweł
Item
Polskie Siły Zbrojne na obczyźnie
(Bellona i Muzeum Historii Polski, 2010) Wawer, Zbigniew
Item
Polskie Państwo Podziemne – aspekty wojskowe
(Bellona i Muzeum Historii Polski, 2010) Ney-Krwawicz, Marek
Item
Powstanie Warszawskie: wojna, polityka, życie społeczne i mit
(Bellona i Muzeum Historii Polski, 2010) Marszalec, Janusz