OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Wykonywanie zawodu psychologa w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej i Norwegii
(Wydawnictwo Sejmowe, 2023) Dziewulak, Dobromir; Adamiec, Danuta; Branna, Justyna; Firlej, Natalia; Groszkowska, Kamila; Karkowska, Marta; Olejniczak, Dorota; Tazuszel, Angelina; Żołądek, Łukasz; Uniwersytet Warszawski; Biuro Analiz Sejmowych; Polska Akademia Nauk
W prawie Unii Europejskiej zawód psychologa jest objęty tzw. systemem ogólnym uznawania kwalifikacji zawodowych. W artykule przeanalizowano przepisy prawne regulujące wykonywanie tego zawodu, wymogi dotyczące kwalifikacji i wykształcenia oraz warunki wykonywania zawodu psychologa w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Portugalii oraz w Norwegii.
Item
Analiza rozwiązań prawnych dotyczących szczepień przeciw COVID-19 dla osób małoletnich oraz wyrażania przez rodziców zgody na szczepienie małoletnich w wybranych państwach UE
(Wydawnictwo Sejmowe, 2023) Adamiec, Danuta; Branna, Justyna; Dziewulak, Dobromir; Firlej, Natalia; Groszkowska, Kamila; Karkowska, Marta; Krawczyk, Kaja; Kupis, Daniela; Tazuszel, Angelina; Żołądek, Łukasz; Dziewulak, Dobromir; Biuro Analiz Sejmowych; Uniwersytet Warszawski; Polska Akademia Nauk
The rules for the organisation of health policy on immunization are defined by each state in relation to its citizens. The laws of individual EU countries make the possibility of vaccinating minors dependent on, among other things, the age of the person to be vaccinated and the consent of one or both parents or other legal guardians. The analysis presents the requirements for parental consent and the age limits in each country from which minors can decide for themselves to be vaccinated.
Item
Podstawy prawne edukacji dwujęzycznej osób głuchych i osób z niedosłuchem w wybranych państwach Unii Europejskiej i w USA
(Wydawnictwo Sejmowe, 2022-12) Adamiec, Danuta; Branna, Justyna; Dziewulak, Dobromir; Firlej, Natalia; Groszkowska, Kamila; Karkowska, Marta; Krawczyk, Kaja; Kupis, Daniela; Tazuszel, Angelina; Żołądek, Łukasz; Biuro Analiz Sejmowych; Uniwersytet Warszawski; Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii
Pojęcie edukacji dwujęzycznej dla osób głuchych oznacza nauczanie posługiwania się dwoma lub więcej językami, z których przynajmniej jeden to język migowy. W artykule przedstawiono rozwiązania kształcenia osób z wadami słuchu w 15 państwach UE oraz w USA.
Item
Organizacja zbiórek publicznych w wybranych państwach Unii Europejskiej: w Czechach, we Francji, w Niemczech i w Szwecji
(Wydawnictwo Sejmowe, 2022-06) Dziewulak, Dobromir; Branna, Justyna; Groszkowska, Kamila; Karkowska, Marta; Żołądek, Łukasz; Uniwersytet Warszawski; Biuro Analiz Sejmowych
Opracowanie dotyczy różnic i podobieństw w sposobie regulacji zbiórek publicznych w wybranych państwach członkowskich UE. Autorzy uwzględnili takie kwestie, jak: udzielenie pozwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej, podmioty uprawnione do ich prowadzenia, dozwolone cele zbió‑ rek publicznych. Przeprowadzono także analizę uregulowań dotyczących fundacji i stowarzyszeń, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przeprowadzania zbiórek publicznych przez te podmioty
Item
Informacja na temat legislacji dotyczącej systemu cyberbezpieczeństwa w wybranych państwach Unii Europejskiej (Belgia, Estonia, Francja, Holandia, Niemcy, Szwecja)
(Wydawnictwo Sejmowe, Biuro Analiz Sejmowych, 2021-09) Dziewulak, Dobromir; Adamiec, Danuta; Branna, Justyna; Firlej, Natalia; Groszkowska, Kamila; Karkowska, Marta; Żołądek, Łukasz; Uniwersytet Warszawski; Polska Akademia Nauk; Biuro Analiz Sejmowych
W opracowaniu przedstawiono informacje na temat legislacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa w wybranych państwach UE. Omówione przepisy obowiązujące w poszczególnych państwach implementują dyrektywę NIS w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Dyrektywa NIS określa instytucje, które powinny powstać we wszystkich państwach członkowskich; reguluje kwestie współpracy na poziomie europejskim oraz nakłada zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym m.in. obowiązek przyjęcia narodowej strategii bezpieczeństwa sieci i informacji.