OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22808 archived items

Recent Submissions

Item
Konkurencyjność regionu Dolnego Śląska
(Wydawnictwo Uniwesytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1999) Strahl, Danuta; Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Od momentu przełomu systemowego w Polsce baczną uwagę badaczy, polityków i społeczeństwa zajmuje niewątpliwie rozwój regionalny. Stał się on kluczem otwierającym między innymi drzwi do Unii Europejskiej, nie tylko w związku z perspektywą korzystania z tzw. funduszy strukturalnych czy też zasiadania przedstawicieli regionów samorządowych w takich gremiach jak Izba Regionów Kongresu Władz Lokalnych w Radzie Europy (w których przejściowo zasiadają przedstawiciele sejmików wojewódzkich), ale przede wszystkim jako element pogłębienia procesów demokratyzacji w zarządzaniu państwem. Zasadniczym problemem, jaki jawi się w tej dyskusji, jest niewątpliwie regionalizacja kraju, która powinna stać się impulsem dynamizującym rozwój gospodarczy i społeczny, który z kolei powinien być uzależniony w decydującej mierze nie od pasywnych środków wspomagania, lecz od aktywnej strategii wynikającej z własnych intraregionalnych sił rozwojowych.
Item
Współpraca międzynarodowa na przykładzie Euroregionu "Bałtyk"
(Wydział Ekonomii Filii UMCS w Rzeszowie, 1998) Palmowski, Tadeusz; Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
Political transformations of 1990s also created favourable conditions for a fuller use of economic and intellectual potential of all countries in the basin of the Baltic Sea. The Baltic cooperation may constitute an important link in the integration processes on our continent. The initiative to establish the Euroregion THE BALTIC SEA has been inspired to a large extent by local authorities of Elbląg. In February of 1997 they organised in Malbork an international conference on creation of an Euroregion under the working name ..Jantar" ('Amber'). Representatives of local authorities and regional organs of governmental administration from six countries: Denmark. Sweden. Lithuania. Latvia and Russia, as well as from four Polish northern voivodeships (provinces): of Słupsk. Gdańsk. Elbląg and Olsztyn, decided to establish closer economic and cultural links. One year later the idea of the Euroregion was brought to life. Membership and area of the Euroregion ' THE BALTIC SEA' are open and may be fiirther chansed if the Parties agree. The co-operation aims are to be implemented by supporting transborder projects for economc growth and agreements in such fields as industry, agriculture and forestry, transport and con munication. exchange of know-how and transfer of technologies, environmental protection an fight against criminality. Moreover, such aims are to profit from implementation of joint communal projects in borderlands.